Image
11 april 2008
Op initiatief van een viertal leden heeft GeoBusiness Nederland aan K+V opdracht verleend voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie in de bijhouding van de GBKN. De veronderstelling is dat met inzet van nieuwe technologie en procesinnovatie een aanzienlijke efficiencyslag gemaakt kan worden. Op initiatief van een viertal leden heeft GeoBusiness Nederland aan K+V opdracht verleend voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie in de bijhouding van de GBKN. De veronderstelling is dat met inzet van nieuwe technologie en procesinnovatie een aanzienlijke efficiencyslag gemaakt kan worden. De huidige GBKN-organisatie verkeert in een overgangsfase naar een basisregistratie. De dekking en de verdeling van de kosten van de periodieke bijhouding en de uniformering vormen daarbij nog onderwerp van discussie. GeoBusiness Nederland wil op korte termijn de technische en organisatorische opties verkennen om eind mei met een alternatief voorstel te komen voor een andere inrichting van de GBKN.