Image
09 mei 2008
In de inspirerende setting van het GeoFort kwam op woensdag 7 mei jl. de GeoMeeting bijeen. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de bespreking van de tekorten op de geo-arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende versnippering van het geo-onderwijs en promotie-activiteiten van de sector. In de inspirerende setting van het GeoFort kwam op woensdag 7 mei jl. de GeoMeeting bijeen. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de bespreking van de tekorten op de geo-arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende versnippering van het geo-onderwijs en promotie-activiteiten van de sector. Ter tafel lag het concept onderzoeksrapport van de Stuurgroep ‘Arbeidsmarkt Geodesie en Geo-Informatie’. Uit de tussentijdse bevindingen uit dit rapport blijkt dat een forse inspanning nodig is om het tij te keren en de instroom van jonge mensen fors te verhogen. In een discussie met de voorzitter van de Stuurgroep dhr. Barnasconi kwam de GeoMeeting al snel tot de conclusie dat de oplossing ligt in enerzijds het bundelen van onderwijsinitiatieven en anderzijds een professionele sectorbrede promotie en communicatie. Tijdens de door de Stuurgroep georganiseerde ‘Rode Hoed’ bijeenkomst op 20 mei wordt een convenant afgesloten tussen in ieder geval de Stuurgroep, GIN en GeoBusiness Nederland om voor 1 oktober een plan van aanpak op te stellen om de instroom van studenten te bevorderen en om de aansluiting opleiding - arbeidsmarkt te optimaliseren.