Image
14 mei 2008
GeoBusiness en Geonovum tekenen Memorandum of Understanding Op 14 mei hebben Jurgen ten Siethof van GeoBusiness Nederland en Rob van de Velde van Geonovum een Memorandum of Understanding getekend. De gezamenlijke inzet moet uitmonden in betere en in de praktijk toegepaste standaarden. GeoBusiness en Geonovum tekenen Memorandum of Understanding

Op 14 mei hebben Jurgen ten Siethof van GeoBusiness Nederland en Rob van de Velde van Geonovum een Memorandum of Understanding getekend. De samenwerking krijgt vorm door het delen van kennis en ervaring en het publiceren van resultaten uit projecten. Op specifieke aandachtsgebieden zetten Geonovum en GeoBusiness bovendien testbeds op. De eerste zal in het 3e kwartaal van 2008 starten. De gezamenlijke inzet moet uitmonden in betere en in de praktijk toegepaste standaarden.

GeoBusiness en Geonovum willen een brug slaan tussen de standaarden van de elektronische overheid en de standaarden uit het geo-domein. “Het is belangrijk om deze standaarden goed op elkaar af te stemmen,” vertelt Rob van de Velde. “Steeds vaker speelt geo-informatie immers een rol in reguliere bedrijfsprocessen.” Jurgen ten Siethof gaf bij de ondertekening aan dat het bedrijfsleven behoefte heeft aan meer kennis over standaarden. Ten Siethof: “Met deze overeenkomst slaan overheid en bedrijfsleven de handen ineen om versneld een geoinformatiesnelweg aan te leggen. Dit levert op korte termijn voordeel op voor de sectoren veiligheid en ruimtelijke ordening, alsmede voor initiatieven als het burgerloket”.

De volledige tekst van het Memorandum of Understanding kunt u lezen op de website van [url=http://www.geonovum.nl/images/stories/080514_mou-gbn_geonovum_14%20mei%202008.pdf]Geonovum[/url] en [url=http://www.geobusiness.nl/document107/memorandum+of+understanding+geonovumgeobusiness+nederland] GeoBusiness Nederland[/url].