Image
08 september 2008
Een deel van de werkzaamheden van GeoBusiness Nederland vindt plaats binnen een zestal commissies. In de afgelopen maanden hebben deze commissies hun plannen en ambities voor komend jaar vastgelegd. Een deel van de werkzaamheden van GeoBusiness Nederland vindt plaats binnen een zestal commissies. In de afgelopen maanden hebben deze commissies hun plannen en ambities voor komend jaar vastgelegd.
De commissie [b]Geo Informatie Infrastructuur[/b] wil de komende maanden kijken of monitoring van de voortgang van de Basisvoorziening Geo-Informatie mogelijk is. Tevens is deze commissie voornemens een model beleidsplan geo-informatie voor lokale overheden te ontwikkelen.
De commissie [b]Markt en Overheid[/b] organiseert op 13 november een themabijeenkomst over de verhouding tussen markt en overheid in de geo-sector. Uitgangspunt daarbij is dat behalve de uitvoering van activiteiten ook de organisatie van de uitvoering en de verantwoording richting markt zouden kunnen opschuiven.
De commissie [b]Innovatie[/b] zet zich in voor het uitwerken van de testbeds waarover met Geonovum een MoU is afgesloten. Tevens levert deze commissie een inhoudelijke bijdrage aan het NedGEOS seminar op donderdag 18 september a.s.
De commissie [b]Onderwijs en Arbeidsmarkt[/b] houdt zich vooral bezig met het verder uitvoering geven aan het convenant met de Stuurgroep Arbeidsmarkt, Geodesie en Geo-informatie ter verbetering van het Geo-onderwijs in Nederland. Zie ook dit [url=http://www.geobusiness.nl/nieuws116/op+naar+meer+geostudenten]eerder verschenen nieuwsbericht over de Stuurgroep[/url].
De commissie [b]Landmeetkundige Bedrijfsvoering[/b] behartigt de belangen van landmeetkundige bedrijven binnen GeoBusiness Nederland. Dit gebeurt door het uitwisselen van informatie en het ontwikkelen van activiteiten mbt de dagelijkse bedrijfsvoering. Veilig werken, kwaliteitsborging en aansprakelijkheid staan bij deze commissie hoog op de agenda.
Binnen de commissie [b]Maatschappelijke Profilering[/b] wordt op dit moment in samenwerking met het verenigingsbureau gewerkt aan een communicatieplan voor GeoBusiness Nederland. Het profileren van de geo-sector bij andere sectoren staat hier hoog op de agenda.