Image
08 september 2008
GeoBusiness Nederland gaat, in samenwerking met de Wageningen Universiteit, GeoFort en onderzoeksbureau Heliview, de sector dit najaar nauwkeurig in kaart brengen. Binnen nu en enkele weken ontvangen alle bedrijven die we tot de kern van de geo-informatiesector rekenen (80 leden van GeoBusiness Nederland en 200 niet-leden) een enqu GeoBusiness Nederland gaat, in samenwerking met de Wageningen Universiteit, GeoFort en onderzoeksbureau Heliview, de sector dit najaar nauwkeurig in kaart brengen. Binnen nu en enkele weken ontvangen alle bedrijven die we tot de kern van de geo-informatiesector rekenen (80 leden van GeoBusiness Nederland en 200 niet-leden) een enquête waarin gevraagd wordt naar activiteiten, omvang (omzet en FTE), afzetmarkten en ontwikkelingen.

Het innovatieprogramma Ruimte voor Geo-Informatie ondersteunt het onderzoek financieel en heeft zelf ook belang bij een betrouwbare uitkomst.
De eerste en tevens belangrijkste stap is onlangs gezet: het definiëren van de geo-informatiesector. Wat rekenen we er wel toe en wat niet? Een panel van enthousiaste professionals van binnen en buiten de sector, zowel publiek als privaat, zette onlangs na een pittige brainstormsessie de definitie neer. De definitie helpt tevens bij de bepaling van de kern en de schil van de geo-sector. Dit najaar worden de metingen uitgevoerd waardoor we nog voor de jaarwisseling onze sector in kaart hebben. GeoBusiness Nederland gaat ook zorgen voor een jaarlijkse herhalingsmeting zodat trends zichtbaar worden.