Image
08 september 2008
Op 27 augustus jl. sprak GeoBusiness Nederland met EZ over o.m. het beleidsdocument GIDEON. EZ staat in de nota GIDEON opgelijnd als strategiehouder op het gebied van waardecreatie en moet het initiatief nemen om in 2008 richtlijnen over de rolverdeling tussen markt en overheid vast te stellen. Op 27 augustus jl. sprak GeoBusiness Nederland met EZ over o.m. het beleidsdocument GIDEON. EZ staat in de nota GIDEON opgelijnd als strategiehouder op het gebied van waardecreatie en moet het initiatief nemen om in 2008 richtlijnen over de rolverdeling tussen markt en overheid vast te stellen.

EZ ziet zeker het belang van geo maar orienteert zich nog op de specifieke onderwerpen die daarmee samenhangen: GIDEON, markt en overheid en economische potentie van de geo-sector. EZ gaf verder aan om binnen nu en enkele maanden de uitwerking van GIDEON in gang te zetten en staat open voor suggesties vanuit GeoBusiness. Het initiatief om een themabijeenkomst ‘Markt en Overheid’ te organiseren werd dan ook goed ontvangen.