Image
08 september 2008
De vaste Commissie voor VROM van de Tweede Kamer krijgt donderdagochtend 9 oktober a.s. op haar verzoek een technische briefing over het beleidsdocument Gideon, Basisvoorziening Geo-Informatie Nederland. Deze briefing is besloten en wordt verzorgd door ambtenaren van het Ministerie van VROM. Tijdens de briefing krijgen Kamerleden de mogelijkheid om in detail vragen te stellen over het document.