Image
22 oktober 2008
Op donderdag 18 september jl. organiseerde het NedGEOS consortium het seminar Op donderdag 18 september jl. organiseerde het NedGEOS consortium het seminar ‘Think outside the (geo)box! - Is de geo-sector klaar voor de toekomst?’ Het consortium is een samenwerking tussen universiteiten, kennisinstituten en GeoBusiness Nederland. Dagvoorzitter en NedGEOS penvoerder Menno-Jan Kraak opende met een schets van de razendsnelle ontwikkelingen die de sector links en rechts lijken in te halen. GeoRSS feeds, geotagging foto’s, mashups, etc. De ontwikkelingen lopen van ‘geo voor de professional’, via ‘geo voor iedereen’ naar ‘geo dóór iedereen’. We kijken niet langer op de kaart om uit te zoeken waar we zijn, maar geven de kaart aan waar we zijn. De kaart vormt zich ‘on the fly’. We zijn zelf sensor geworden. In dit snel veranderende speelveld bevindt zich de geo-sector, die deze ontwikkelingen als kansen maar ook als bedreigingen kan zien. De dag had als doel om vooral outside de geo-box te denken bij de invulling van de toekomst van de geo-sector.

[b]Duif in Amsterdam[/b]
Betty Bonn, die bij Waag Society werkt aan de integratie van geo in de digital lifestyle, heeft als motto ‘demo or die’: direct alle nieuwe toepassingen breed uitproberen. Betty vertelde onder meer een boeiend verhaal over een bijzondere plattegrond van Amsterdam die tot stand kwam door Amsterdammers die uitgerust waren met een zogenaamde tracer (PDA met GPS-ontvanger en GPRS-telefoon). De sporen die zij over de kaart trokken overlapten en complementeerden elkaar, waardoor een beeld ontstond van de stad dat niet bestond uit gebouwen, wegen en water maar uit de bewegingen van de deelnemers. Eén deelnemer was zo creatief om in het stratenpatroon van Amsterdam een duif te tracen. Zie ook: http://www.waag.org/project/realtime. Uit de projecten van Waag blijkt dat mensen zich anders gaan gedragen als ze weten dat ze traceerbaar zijn. Op basis daarvan onstaan nieuwe behoeften en kansen voor nieuwe producten en nieuwe markten.

[b]Shift happens[/b]
Peter de Haas, online strategy manager bij Microsoft, trakteerde de zaal op een technology preview met een enorme hoeveelheid feiten en cijfers. Zijn motto ‘shift happens’ illustreert de razendsnelle ontwikkelingen van nieuwe media. Naar schatting wordt dit jaar 40 exabytes (4.0 x 1019 bytes) aan unieke nieuwe informatie gegenereerd. Dat is meer dan in de afgelopen 5.000 jaar bij elkaar. Er zijn inmiddels 300 miljoen MSN gebruikers, 350 miljoen hotmail gebruikers en in één maand worden gemiddeld 11 miljard filmpjes op youtube bekeken. Mensen zitten gemiddeld langer achter internet dan voor de TV. 30% van de Nederlanders is actief in sociale netwerken zoals Hyves en LinkedIn en 21% heeft een eigen weblog. In 2007 werden meer dan 1,15 miljard mobiele telefoons verkocht waarvan in 2013 een kleine 40% mobiele webdiensten zal gebruiken, mede gebaseerd op locatie. Mashups zoals Photosynth zijn booming: meerdere ‘amateurfoto’s’ van 1 object kunnen eenvoudig worden samengevoegd tot een prachtig 3D model.

[b]Samenwerken en netwerken[/b]
Peter Laarakker van het Kadaster ging in op samenwerking en netwerken, en wat we op dat gebied van andere sectoren kunnen leren. Hij begon ‘in de geo-box’ en vertelde over het INK-onderzoek naar samenwerking tussen organisaties in het geo-informatieveld dat het Kadaster in 2007 heeft uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat samenwerking veelal een vrijblijvend karakter heeft en weinig gestructureerd wordt opgezet. Er heerst vrees voor verlies van identiteit. Buiten de geo-box trok Peter lessen uit andere succesvolle en minder succesvolle ketensamenwerkingsprojecten. Advies van Peter was om de geosector interessant te maken voor anderen, zodat snel kan worden samengewerkt. Tenslotte de belangrijkste bevinding: netwerken gaat niet vanzelf en kost tijd!

[b]Meer leven in de geo-brouwerij[/b]
Na de lunchpauze konden de deelnemers o.l.v. Henk Scholten stemmen over een aantal gechargeerde stellingen over de toekomst van de geo-sector. Voor sommige deelnemers was de beïnvloeding van de geo-sector van buitenaf bedreigend. Een meerderheid vond echter dat “onze” sector grote jongens als Google, Microsoft, Nokia en TomTom juist dankbaar moet zijn. Er is nu meer leven in de geo-brouwerij. Door nieuwe toepassingen en nieuwe verpakkingen is geo nu bekender dan ooit bij het grote publiek, beleidsmakers en nieuwe markten. Bedrijven die hiervoor open staan kunnen op dit succes meeliften. Over nut en noodzaak van stimuleringsprogramma’s om innovaties te creëren waren de meningen verdeeld. Een aantal deelnemers kon zich vinden in de stelling dat het RGI-programma vooral een (dure) cursus samenwerken was. De dag werd afgesloten door Menno-Jan Kraak met een vooruitblik naar de wetenschappelijke agenda voor de komende jaren.