Image
22 oktober 2008
GeoBusiness Nederland en de TU Delft organiseren op 13 november een themabijeenkomst gericht op de vraag hoe de markt optimaal en op de goede manier kan worden ingeschakeld, zowel bij de inwinning van geo-informatie als bij het cre GeoBusiness Nederland en de TU Delft organiseren op 13 november een themabijeenkomst gericht op de vraag hoe de markt optimaal en op de goede manier kan worden ingeschakeld, zowel bij de inwinning van geo-informatie als bij het creëren van toegevoegde waarde producten en –diensten op basis van overheidsinformatie. De directe aanleiding voor de themabijeenkomst is de voorgestelde aanpassing van de Mededingingswet die de aandacht voor dit onderwerp nog prominenter op de agenda heeft gezet van bedrijven maar ook van overheden die geo-informatie inwinnen, gebruiken, beheren en exploiteren. De scheidslijn tussen de publieke taak en marktactiviteiten (b)lijkt erg dun en fragiel te zijn. Concrete vragen die binnen de geo-informatie sector leven zijn: wat is een publieke/ wettelijke taak en hoe ver reikt deze, en wat moet worden verstaan onder overheidsinformatie.

Binnen de geo-informatiesector kunnen activiteiten zoals data-inwinning en –exploitatie zowel door de overheid als door de markt als door een combinatie van beide worden uitgevoerd. Als de overheid een (wettelijke) verantwoordelijkheid heeft voor een bepaalde activiteit hoeft dit nog niet te betekenen dat de daadwerkelijke uitvoering van die activiteit ook door de overheid ter hand wordt genomen. We maken daarom onderscheid in de verantwoordelijkheid voor een activiteit, de organisatie van de uitvoering en de uitvoering van de activiteit zelf. Tijdens de themabijeenkomst komt de vraag aan de orde hoe de rolverdeling in specifieke situaties tot stand komt en of hiermee een optimale situatie wordt bereikt.

[b]Datum: Donderdag 13 november 2008, vanaf 13:00 uur
Plaats: Regardz Meeting Center ‘the Globe’, Den Haag
Deelname is gratis. Aanmelden uiterlijk 6 november via deze [url=http://www.geobusiness.nl/agenda83]link[/url]. [/b]