Image
04 februari 2009
ICT~Office lanceert vandaag de nieuwe leveringsvoorwaarden voor de ICT-branche. Deze ICT~Office lanceert vandaag de nieuwe leveringsvoorwaarden voor de ICT-branche. Deze ‘ICT~Office Voorwaarden’ bevatten spelregels tussen leveranciers en opdrachtgevers bij de levering van producten en diensten op het gebied van ICT en kantoortechnologie. De voorwaarden houden rekening met recente ontwikkelingen op technologisch vlak, zijn geschikt voor vele soorten producten en diensten en beantwoorden aan de laatste stand van zaken in wetgeving en rechtspraak op het gebied van ICT. Het is de verwachting dat ICT~Office met deze leveringsvoorwaarden opnieuw de juridische standaard zet binnen de ICT-branche.

De ICT~Office Voorwaarden vervangen de leveringsvoorwaarden die eerder zijn uitgegeven door ICT~Office. Dit zijn de algemene voorwaarden Informatietechnologie (beter bekend als de FENIT-voorwaarden), de algemene voorwaarden ICT Telecom en de algemene voorwaarden Kantoortechnologie. Deze voorwaarden worden door tienduizenden bedrijven gebruikt. Met de komst van de ICT~Office Voorwaarden levert de brancheorganisatie een nieuwe set van voorwaarden die de zakelijke en juridische belangen van ICT-bedrijven op een eigentijdse manier beschermen. De nieuwe voorwaarden leveren een bijdrage aan het succes van ICT-projecten door een duidelijke, faire en marktconforme verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s tussen leverancier en opdrachtgever. De voorwaarden zijn totstandgekomen met intensieve raadpleging van de achterban.

[b]Maatwerk[/b]
De ICT~Office Voorwaarden hebben een compleet andere opzet dan eerder versies van de leveringsvoorwaarden. Hierin waren diverse regelingen gebundeld, zodat de set kon worden gebruikt voor veel verschillende transacties. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit één algemene module en zestien specifieke modules. De leverancier stuurt zijn klant slechts de modules die specifiek van belang zijn voor zijn producten en diensten. De leverancier zorgt op deze manier voor maatwerk en kan de voorwaarden van geval tot geval toesnijden op het contract met zijn klant. Deze opzet maakt de leveringsvoorwaarden meer flexibel, zowel opdrachtgever als leverancier besparen zich papierwerk en de wederzijdse verwachtingen zijn goed in beeld.

De ICT~Office Voorwaarden zijn verkrijgbaar bij ICT~Office voor zowel leden als niet-leden. Niet-leden dienen zich eerst als gebruiker te registreren.