Image
04 februari 2009
Het Kadaster zette onlangs een Europese aanbesteding uit voor het maken en leveren van luchtfoto's en digitale foto's 360 gr. op straatniveau. GeoBusiness Nederland is positief over zo'n grote aanbesteding omdat deze een grootschalige bestandsproductie mogelijk maakt waarbij het eigendomsrecht bij marktpartijen blijft. Tegelijkertijd is door diverse leden ook kritiek geuit op het proces en de inhoud van de aanbesteding. Het Kadaster zette onlangs een Europese aanbesteding uit voor het maken en leveren van luchtfoto's en digitale foto's 360 gr. op straatniveau. GeoBusiness Nederland is positief over zo'n grote aanbesteding omdat deze een grootschalige bestandsproductie mogelijk maakt waarbij het eigendomsrecht bij marktpartijen blijft. Tegelijkertijd is door diverse leden ook kritiek geuit op het proces en de inhoud van de aanbesteding. Het eerste punt van aandacht is dat onlangs door het GI-Beraad een maatschappelijke kosten-baten analyse is gestart naar de gezamenlijke inkoop van luchtfoto's en 360 gr. foto's door de overheid. Het is onduidelijk hoe de aanbesteding zich verhoudt tot dit traject. Het tweede punt van aandacht betreft de inhoud (bestek en specificaties) van de aanbesteding: diverse leden hebben aangegeven dat deze niet op alle punten goed doordacht lijken te zijn. En ten derde is het nog onduidelijk of het Kadaster de lucht- en panoramafoto