Image
24 maart 2009
GeoBusiness Nederland stuurde onlangs een brief aan Minister Cramer van VROM. Aanleiding voor het versturen van deze brief is de toename van activiteiten van het Kadaster op de commerci