Image
25 maart 2009
De Tweede Kamer heeft op 24 maart de aanpassing Mededingingswet ter invoering van gedragsregels voor de overheid aangenomen. Deze aanpassing gaat over de invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon of die hiermee zijn verbonden.