Image
14 mei 2009
GeoBusiness Nederland bericht een groei van 17 procent voor de sector geo-informatie ten opzichte van 2007. Vorig jaar haalden geo-bedrijven een omzet van 900 miljoen euro. Dit staat in de eerste marktmonitor over de geo-informatiesector, die GeoBusiness Nederland vandaag uitbrengt. De marktmonitor kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/documenten]downloaden[/url] of in hardcopy [url=http://www.geobusiness.nl/bestelformulier]bestellen[/url]. Woerden, 14 mei 2009 - GeoBusiness Nederland bericht een groei van 17 procent voor de sector geo-informatie ten opzichte van 2007. Vorig jaar haalden geo-bedrijven een omzet van 900 miljoen euro. Dit staat in de eerste marktmonitor over de geo-informatiesector, die GeoBusiness Nederland vandaag uitbrengt.

De totale omvang van de geo-informatiesector (bedrijfsleven, overheid en onderzoek) heeft een omvang van € 1,4 miljard waarvoor 15.000 geo-professionals verantwoordelijk zijn. De verwachting is dat de groei van de sector doorzet, met name in de ruimtelijke ordening, bouw & infrastructuur en water & energie. De twee belangrijkste afzetmarkten voor geo-bedrijven zijn de overheid (54%) en business-to-business (41%). De consumentenmarkt (5%) is nog bescheiden. Het grote publiek kent geo-informatietoepassingen met name van navigatiesystemen voor de auto en het zoeken/bekijken van fysieke locaties op internet.

[b]Tekort arbeidsmarkt[/b]
De geo-informatiesector ziet de werving van nieuw personeel als een belemmering voor de groei. In totaal zijn er per jaar 250 - 400 nieuwe mensen nodig op MBO-, HBO- en WO-niveau. De gemiddelde uitstroom over de laatste drie jaar blijft daar met 110 mensen ernstig bij achter. GeoBusiness Nederland werkt daarom samen met de Stichting Arbeidsmarkt Geo om de sector te promoten en de aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk te verbeteren.

[b]Inzicht[/b]
GeoBusiness Nederland biedt met de marktmonitor voor het eerst een helder en compleet inzicht in de geo-informatiesector. Van zowel bedrijven, overheden als onderzoeksinstellingen zijn veel kengetallen opgenomen. De monitor tot stand gekomen in samenwerking met de Wageningen Universiteit, het Geofort, Heliview Research en het innovatieprogramma 'Ruimte voor geo-informatie'. De publicatie is gratis op te vragen bij GeoBusiness Nederland of te [url=http://www.geobusiness.nl/documenten]downloaden[/url].

Onlangs berichtte GeoBusiness Nederland dat Ed Nijpels voorzitter is geworden van de branchevereniging. Nijpels ontving deze week het eerste exemplaar van de geo-marktmonitor tijdens een kennismaking met lidbedrijven.
Download [url=http://www.geobusiness.nl/documenten13/presentaties]hier[/url] de presentaties van de bijeenkomst 'Geo-sector in kaart' van 12 mei jl.