Image
25 mei 2009
De Juridische Afdeling van de Raad van State heeft op 29 april 2009 een uitspraak gepubliceerd in de zaak Landmark tegen Amsterdam met betrekking tot het opnieuw gebruiken van informatie van de publieke sector. De rechtbank heeft het door de stad Amsterdam aangetekende beroep voor hoge onkostenvergoeding voor het leveren van informatie over het milieu aan makelaars ten bate van huiseigenaren en huizenkopers met behulp van de service Milieuscan-milieurapporten van Landmark Nederland, afgewezen. Landmark Nederland, leverancier van informatie over bodem en onroerend goed in Nederland, heeft hiermee een aanzienlijke stap voorwaarts gezet met betrekking tot het toegankelijker maken van informatie over de publieke sector, voor zowel particuliere als professionele gebruikers. [b]Ingezonden persbericht[/b]

LANDMARK NEDERLAND HELPT BIJ HET VEILIGSTELLEN VAN DE TOEKOMSTIGE BESCHIKBAARHEID VAN INFORMATIE OVER DE PUBLIEKE SECTOR

Landmark Nederland, de meest vooraanstaande leverancier van informatie over bodem en onroerend goed in Nederland, heeft na een drie jaar durende campagne een aanzienlijke stap voorwaarts gezet met betrekking tot het toegankelijker maken van informatie over de publieke sector, voor zowel particuliere als professionele gebruikers.

Landmark is de eerste organisatie in Nederland die een nationaal gegevensbestand van milieurisico’s zoals bijvoorbeeld verontreinigde grond uit een aantal verschillende bronnen heeft samengesteld, waaronder informatie van Nederlandse gemeentes. Deze gegevens worden gebruikt voor het creëren van een reeks producten, waaronder Milieuscan -milieurapporten voor huizenkopers die via makelaars verkocht worden.

De Milieuscan-rapporten zijn in 2006 geïntroduceerd met medewerking van nationale en plaatselijke autoriteiten, die voor ondersteunende gegevens zorgden wat betreft zoekdoeleinden op het gebied van milieu. De stad Amsterdam wilde echter een aanzienlijke vergoeding voor het aanleveren van de gegevens en wilde tevens het gebruik ervan beperken, en gaf als argument dat er aanzienlijk was geïnvesteerd in het samenstellen van het originele gegevensbestand.

De Nederlandse Raad van State heeft echter bepaald dat de stad Amsterdam het risico van investeren in de database niet draagt, aangezien deze aangeleverd en bekostigd moet worden als onderdeel van de publieke taken van de stad. Hierdoor heeft de stad niet het recht om buitensporige financiële voorwaarden en beperkingen te stellen aan het hergebruiken van de gegevens door Landmark.

Geoff Offen, Managing Director van Landmark Nederland, zei: “Dit besluit betekent een belangrijke stap voorwaarts wat betreft de kwestie van het hergebruiken van gegevens uit de publieke sector in Nederland en heeft tevens vertakkingen in Europa. Onze langlopende campagne om de waarde van openbare gegevens vrij te geven onder eerlijke voorwaarden wordt ondersteund door zowel het Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) als de Europese Unie, die op een actieve manier de juiste werkwijze van informatiebeheerders in de publieke sector in Europa promoot, zodat zij hun informatie toegankelijker maken tegen weinig kosten”.
“Wij investeren nu nog meer in onze reeks producten voor het bedrijfsleven en de consument en breiden onze diensten uit in zowel Nederland als Duitsland. Wij gaan door met het nauw samenwerken met plaatselijke autoriteiten op alle gebieden waarin we opereren, om ervoor te zorgen dat informatie over cruciale kwesties als verontreiniging en milieugevaren toegankelijker wordt gemaakt voor zowel de consument als het bedrijfsleven.

Het aanbod van rapporten met informatie over milieu, planning en omgeving is goedgekeurd door de onroerend goed-organisaies NVM en LMV en kunt u bekijken op www.landmarkinfo.nl. De rapporten zijn via alle vooraanstaande makelaars verkrijgbaar.

[b]Meer over de uitspraak van de rechtbank[/b]
De Juridische Afdeling van de Raad van State heeft op 29 april 2009 een uitspraak gepubliceerd in de zaak Landmark tegen Amsterdam met betrekking tot het opnieuw gebruiken van informatie van de publieke sector.

De rechtbank heeft het door de stad Amsterdam aangetekende beroep voor hoge onkostenvergoeding voor het leveren van informatie over het milieu aan makelaars ten bate van huiseigenaren en huizenkopers met behulp van de service Milieuscan-milieurapporten van Landmark Nederland, afgewezen.

Het geschil tussen Landmark en de stad Amsterdam gaat over de vraag of de stad gerechtvaardigd is om een aantal voorwaarden en beperkingen op te leggen voor het hergebruiken van de gegevens door Landmark. Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan: er moet een database aanwezig zijn en de overheidsinstantie moet de maker van de database zijn.

De rechtbank heeft bepaald dat, omdat de gegevens een database vormen omdat er een aanzienlijke investering is gedaan, de stad Amsterdam niet het risico van deze aanzienlijke investering draagt en daardoor niet de maker van de database is. Derhalve heeft de stad niet het recht om de buitensporige (financiële) voorwaarden en beperkingen te stellen aan het hergebruiken van de gegevens door Landmark.

Lees [url=http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?verdict_id=35424]hier[/url] de uitspraak van de Raad van State.