Image
13 juli 2009
Alleen door de tarieven te verhogen, kan de financi DEN HAAG (ANP) - Alleen door de tarieven te verhogen, kan de financiële positie van het Kadaster worden verbeterd. Minister Jacqueline Cramer (VROM) heeft de Tweede Kamer dit weekeinde laten weten dat ze na overleg in het kabinet vasthoudt aan haar voornemen om deze tarieven te verhogen. Ze gaat hiermee in tegen de wens van een meerderheid in de Kamer. Volgens Cramer moet er wel een hoger prijskaartje (25 procent) aan de diensten, omdat de huizenmarkt zo is ingezakt dat er aanzienlijk minder vraag is naar informatie uit het register. Ze ziet het als de enige optie om het Kadaster door de periode van economische terugval te loodsen. Het Kadaster registreert, beheert en verstrekt informatie over onroerend goed. De PvdA-bewindsvrouw stelt dat de terugval op de woning- en vastgoedmarkt zo groot is (30 procent) dat die niet op korte termijn op een andere manier is goed te maken. Als er nu niets gebeurt, is er eind 2009 een negatief resultaat van 43 miljoen euro. Eind 2010 zal dat zijn opgelopen tot 83 mijoen euro, aldus Cramer. Door per 1 augustus een hoger tarief in te voeren, beperkt het verlies zich in 2009 tot 22 miljoen en in 2010 tot 13 miljoen euro. Ook dan is nog geen sprake van een stevige vermogenspositie, maar de uitgangspositie om weer gezond te worden verbetert zo wel, vindt de minister.