Sense is in samenwerking met GeoBusiness Nederland en Geo-Informatie Nederland (GIN) gestart met de organisatie van de GeoBuzz 2021. De GeoBuzz is hét jaarlijkse geo-evenement met een onafhankelijk congres en geo-vakbeurs.

Nadat de GeoBuzz in 2020 niet door kon gaan hebben wij er alle vertrouwen in dat op 22 en 23 november 2021 dit jaarlijkse weer kan plaatsvinden in het 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch.

Op www.Geobuzz.nl staat alle informatie.

GeoBuzz2021 banner02 

Wil je meehelpen met het programma?

Voor het samenstellen van het congresprogramma zoeken wij mensen die mee willen helpen.

Het gaat om een paar digitale bijeenkomsten van 1,5 uur in de periode april-juni 2021.

Voor het congresprogramma willen wij uitgaan van vier thema’s:

1. Klimaatadaptatie en energietransitie

2. Smart Mobility

3. Omgevingswet

4. Digital Twin voor de Fysieke Leefomgeving

Per thema zoeken we maximaal 4 personen die in een werkgroep willen meedenken over het hele programma en meer specifiek over het thema.

Wil je meehelpen?  Stuur dan een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en geef daarbij ook aan bij welk thema je wil helpen!

 

Beurs

Ook is het mogelijk om een plaats op de geo-vakbeurs te reserveren.

De GeoBuzz is vooral een netwerkbijeenkomst, waarbij de geo-vakbeurs dé plaats is waar mensen samenkomen.

Een eigen stand op de beursvloer geeft je alle mogelijkheden om je te presentaren tijdens de GeoBuzz. Maak hier gebruik van!

Ook is er de mogelijkheid om als bedrijf een eigen (commerciële) presentatie te geven in één van de streamtheaters. Voor meer informatie zie: www.geobuzz.nl/beurs.

ROC Midden-Nederland wil samen met het regionale bedrijfsleven (via bemiddeling van Geo Business Nederland) een aanvraag doen bij het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF).  Het doel is om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten.

Leden van GeoBusines Nederland worden uitgenodigd om mee te doen in voorbereiding en uitvoering van de innovatieve publiek private samenwerking.

 

Subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) 

Het RIF is een stimuleringsinstrument en bedraagt per subsidieaanvraag ten minste €200.000,– en ten hoogste €2.000.000,–. De subsidie wordt verstrekt voor een periode van 4 jaar. Per jaar zijn er twee indienrondes. ROC Midden-Nederland wil als penvoerder samen met partners een aanvraag indienen voor de deadline van 30 juni 2021. Voor de aanvraag werken we aan een plan van aanpak, regiovisie, meerjarenbegroting en samenwerkingsovereenkomst. Een RIF kan alleen worden aangevraagd door een publiek gefinancierde mbo-instellingen. 

Samen sterk 

Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid dragen bij in tijd of in geld. Het zijn ook deze organisaties die samen de inhoudelijk activiteiten uitdenken en bepalen. Vanuit ROC Midden-Nederland zijn diverse vakgebieden betrokken bij de voorbereiding: Media, ICT & Design, Bouwkunde en Human Technology en Bouw & Interieur. Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht zullen we uitnodigen mee te doen, zowel in uitvoering als cofinanciering. De activiteiten die we gaan ontwikkelen voor Amersfoort, sluiten goed aan bij de economische agenda van Gemeente Amersfoort, met aandacht voor het geo-cluster, en de Human Capital Agenda Regio Utrecht, met aandacht voor van-werk-naar-werk-transities, leven lang ontwikkelen en digitale vaardigheden. 

Aanleiding en context 

Geo-informatie is gemeengoed geworden: steeds meer toepassingsgebieden van geo-informatie 

Beroepen en banen veranderen: andere vaardigheden voor huidige/toekomstige werknemers nodig 

Samen de attractiewaarde van beroepen in Tech, Bouw en ICT vergroten 

Focussen op intensieve en vernieuwende samenwerking in Regio Amersfoort 

Meer betekenis geven aan de regionale en landelijke geo business 

Doorontwikkeling bij mbo-colleges Media, ICT & Design, Bouwkunde & Human Technology en Bouw & Interieur 

Samen ontwikkelen, zoals modules, minor, keuzedelen en geo-tech-centrum 

 

Doe mee! 

Via Geo Business Nederland onderzoeken wij welke organisaties, groot en kleinbedrijf, willen meedenken en -doen in deze RIF.

Welke vraagstukken en opleidingsbehoeften leven bij jouw organisatie? Zowel bij het zittend als nieuw personeel? 

In de tabel hieronder zijn alvast enkele ideeën verzameld voor activiteiten ten behoeve van ontwikkeling van vakinhoud, een innovatieve hub voor bedrijfsleven en onderwijs en integraal aanbod in een doorlopende leerlijn. Over deze onderwerpen gaan we graag verder in gesprek met jou, als werkgever in geo en/of ICT.

Onderdeel 

Inhoud 

Vakinhoud 

● Doorontwikkeling vakgebied (o.a. BIM, GIS) 

● Digitalisering bij inwinnen van data 

● Crossover tussen ICT en Bouw, meerwaarde voor Smart Building en Bouwsector 

Professionaliseren docenten: opleiding, ontwikkeling, stage, uitwisseling voor docenten 

Innovatieve hub 

● Ambitie campus Amersfoort: Connect Centrum 

Meer bedrijvenparticipatie; op andere manier samenwerken 

● Gebruik maken van tools en technologieën zoals hololens en VR/AR lab 

● Professionalisering van de campus samen met bedrijfsleven. 

Integraal aanbod 

● Verbinding met HU, werkenden, vmbo. Spelenderwijs. 

Loopbaanontwikkeling: bekendheid geven aan mogelijkheden in vakgebied. Beeldvorming. 

Sectoren, colleges, samen aan onderwerp werken 

 

Vanuit GeoBusiness Nederland zijn Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. betrokken.

Voor meer informatie over het Regionaal Investeringsfonds (RIF) of het hele proces, kunt u terecht bij Corine Bos (projectleider Birch) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-27909228.

 

 

Bijna 150 deelnemers keken vorige week 9 maart 2021 naar de livestream van de workshop klimaatadaptatie en satellietdata. Het Netherlands Space Office en GeoBusiness NL organiseerden deze workshop die werd gestreamd vanuit Space Expo in Noordwijk.

collageworkshop 9 maart 2021B

Tijdens deze sessie werd onder leiding van Rob Steneker (directeur Visma - Roxit en bestuurslid GeoBusiness NL) aan de hand van presentaties van de Deltacommissaris Peter Glas , Adviseur Klimaatadaptatie bij RHDHV en branche ambassadeur klimaatadaptatie bij Koninklijke NLingenieurs Arnold Wielinga en klimaathydroloog Frederiek Sperna Weiland van Deltares bekeken welke informatiebehoefte er is in Nederland met betrekking tot het thema klimaatadaptatie en welke daarvan misschien door satellietdata ingevuld zou kunnen worden. Namens Deltares nam ook Remon Pot deel aan het rondetafelgesprek.

Hieronder de video's van de gehele Workshop en opgedeeld naar sprekers:

Totale opname:

Presentaties allemaal:

Rondetafelgesprek:

 

Losse presentaties:

Harm van de Wetering:

Peter Glas:

Arnold Wielinga:

Frederiek Sperna Weiland:


Het ministerie van BZK is in samenwerking met andere organisaties in het geo-werkveld gestart met Doorontwikkeling in Samenhang van de geo-basisregistraties (DiS Geo). De doelstelling daarvan is om meer samenhang te creëren in de geo-informatie infrastructuur. Onderdeel is de doorontwikkeling van enkele bestaande geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie (werktitel: SOR).

Hierbij alle links naar de documenten voor de consultatie.
De consultatie staat vanaf vandaag (22 maart 2021|) open, dus deel de oproep svp in je eigen netwerk!
 
  1. Nieuwsbericht: https://www.geobasisregistraties.nl/actueel/nieuws/2021/03/23/2e-consultatie-samenhangende-objectenregistratie
  2. Definitieve vragenlijst: https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/publicatie/2021/03/19/vragenlijst-2e-consultatie-conceptueel-model-sor
  3. Definitief reactiedocument nav 1e consultatie: https://www.geobasisregistraties.nl/documenten/publicatie/2021/03/11/reactiedocument-eerste-consultatie-conceptueel-model-sor
  4. Conceptueel model – consultatieversie: ReSpec: https://docs.geostandaarden.nl/disgeo/emso/ en BegrippenXL: https://begrippen.geostandaarden.nl/sor/nl/
  5. Landingspagina consultatie Statisfact: www.statisfact.nl/SOR
  6. Aanmelding webinar: https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang/dis-online

Vanmiddag dinsdag 9 maart 2021 de Workshop Klimaatadaptatie en Satellietdata begint om 15.00 uur met een digitale inloop vanaf 14.45 uur. De link naar de livestream staat hieronder. Vanuit Space Expo Noordwijk wordt deze workshop, onder leiding van Rob Steneker (GeoBusiness NL en Visma Roxit), live gestreamd met presentaties van Peter Glas (Delta Commissaris), Arnold Wielinga (Adviseur Klimaatadaptatie RHDHV en brancheambassadeur Klimaatadaptatie NLIngenieurs) en Frederiek Sperna Weiland (Klimaathydroloog Deltares). Doe interactief online mee, laat je inspireren, kom met voorstellen en stel via de chat vragen aan de gastsprekers en het online expertpanel.

 

Wanneer:          Dinsdag 9 maart 2021 van 15.00 tot 17.00 uur (digitale inloop 14.45 uur)
Livestream:       https://vimeo.com/event/746929/e84ee9ec8d
Test de livestream:    

  • Sommige organisaties blokkeren programma’s als vimeo of youtube. Controleer dit van tevoren, zodat dit open gezet kan worden of dat er via een ander device (tablet, telefoon of privélaptop) naar de livestream gekeken kan worden
  • Zet het geluid van de computer en van vimeo aan, vimeo is standaard gemute bij het starten van een video.     
  • De link kan al getest worden, door erop te klikken. De titel van het event, aanvangsdatum en -tijd en het logo moeten dan al zichtbaar zijn. Ziet u dit niet dan graag even melden.
  • U kunt de livestream al starten op het moment van instarten aftelklok om 14.45 uur. Doe dit ruimt op tijd zodat u het begint niet mist. Als u de aftelklok ziet lopen, dan heeft u een goede verbinding met de livestream.