Van 22 maart tot 16 april 2021 heeft een tweede openbare consultatie van de samenhangende objectregistratie (SOR) plaatsgevonden. In mei 2021 is door een team van experts van de verschillende samenwerkende organisaties binnen DiS Geo (Ministerie van BZK, VNG, Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, Kadaster, Waarderingskamer en Geonovum) een (voorlopige) eindversie van het conceptueel model van de samenhangende objectenregistratie SOR opgeleverd.  De resultaten van de consultatie zijn te lezen op de website geobasisregistraties.nl

Op 7 juli vindt de Ruimteschepper Campus plaats.

Innovaties van nu & visie op de toekomst.
Digital Twin, Geo & BIM, Fysieke Leefomgeving, Wijs met locatie, Maatschappelijke ontwikkelingen, Visionaire Rflecties, Deep Geo!

De ochtend staat in het teken van praktijk innovaties, GeoBIM en state-of-the-art DigitalTwinning, waardoor je verbonden en geinspireerd raakt, waar je meer van wilt weten.
De middag is gevuld met vergezichten, visies en bespiegelingen. Kortom een dag die je niet wilt missen.

Bekijk hier het gehele programma, de sprekers en de mogelijkheid tot aanmelden.

Van 23 april tot en met 19 mei ligt het investeringsvoorstel voor een nationale digital tweeling infrastructuur in consultatie. 

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze leefomgeving. Een ingreep voor de ene opgave heeft vaak impact op de realisatie van ambities en doelen van een andere opgave. Dat maakt het complex. Om ruimtelijke vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, integraal te kunnen benaderen, is er behoefte aan een gemeenschappelijke informatiebasis. Digital twins - digitale representaties van de omgeving op basis van data, modellen en visualisaties - kunnen hierbij helpen.

Om de mogelijkheden van Digital Twins breed toegankelijk te maken, heeft Geonovum op verzoek van het GI-Beraad een voorstel geschreven om te werken aan een nationale digital twin infrastructuur voor de fysieke leefomgeving.

Wij roepen alle leden nadrukkelijk op om het investeringsvoorstel te lezen en via de consultatie hierop te reageren.

Meer informatie op de website van Geonovum: https://www.geonovum.nl/over-geonovum/actueel/consultatie-digital-twin-fysieke-leefomgeving

Vandaag is het namelijk 25 mei en exact 3 jaar na de invoering. Speciaal daarom heeft AVG-verenigingen een AVG 3 jaar editie nieuwsbrief selectie gemaakt. Lees hier deze nieuwsbrief met onder anderen informatie over de AVG en vaccinatie van werknemers

Het Platform BIM en 3D organiseerde op  woensdagochtend 21 april een online sessie over de Digital Twin Fysieke Leefomgeving. Er waren 40 leden aanwezig. Het doel was verbinding aan te brengen tussen de bedrijven, die data voor de digital twin inwinnen in de fysieke leefomgeving, en de ontwikkeling van het beleid op dit vlak en vice versa. Om te laten zien hoe de ontwikkeling van een digital twin in zijn werk gaat gaf Henk Pauw (Facto-Geo) een presentatie over het project Digital Twin Zaandam.  Daarna waren er bijdragen van Jan Bruijn (Geonovum) over het investeringsvoorstel Digital Twin Fysieke Leefomgeving en Dirk van Barneveld (BZK) over het beleid m.b.t. de digital twin. 

Het investeringsvoorstel is in consultatie. We willen als GeoBusiness NL een gezamenlijke reactie hierop geven. Hierover worden jullie nog nader geinformeerd. Het voorstel is vanaf vandaag hier te raadplegen.

De bijeenkomst is opgenomen en hier terug te kijken: Opname DTFL 21 april 2021
De presentaties zijn ook te downloaden.1-Nico Schaefers

 

2-Henk Pauw3-Jan Bruijn4-Dirk van Barneveld