Image
10 februari 2021

Bericht: 10 februari 2021

GeoBusiness NL is lid van de werkgeversorganisatie MKB-Nederland en is ook actief in een aantal commissies die MKB-Nederland samen met VNO-NCW faciliteert.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag een nieuwe visie gelanceerd met de titel: 'Ondernemen voor Brede Welvaart'. 

Na een uitgebreide dialoog met leden en de samenleving kiezen ondernemingsorganisaties voor een nieuw kompas dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil het bedrijfsleven meer verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Met 'Brede Welvaart' als leidraad en een nieuwe rol in het samenspel met de overheid en de samenleving willen VNO-NCW, MKB-Nederland vormgeven aan een nieuw Rijnlands model. 

Meer informatie kun je vinden op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland.

10 uitgangspunten MLT

VNO NCW MKB inlay 12