Image
10 mei 2010
GeoFort start met een serie seminars. GeoFort Springbreak sessies zijn kleinschalige, informatieve seminars voor de geo-sector. De thema

22 april 2010
Ondanks de economische omstandigheden waarin Nederland in 2009 verkeerde is er nog steeds groei in de geo-informatie sector. De omzet die het bedrijfsleven uit geo-informatie producten en - diensten haalt, is in 2009 met 8% toegenomen ten opzichte van 2008.

31 maart 2010
GeoBusiness lanceerde haar marktmonitor op de beurs Overheid & ICT van dinsdag 27 tot en met donderdag 29 april j.l. in de jaarbeurs in Utrecht. Daarbij vulde zij twee seminars in.

29 maart 2010
Per 1 april verwelkomen wij Geo Totaal, Kempkes Landmeten en PL Maatvoering als nieuwe leden van GeoBusiness Nederland. Een volledig overzicht van alle leden inclusief korte beschrijving van de werkzaamheden vindt u op onze [url=http://www.geobusiness.nl/leden]website[/url].
24 maart 2010
De GeoWeek laat leerlingen van 10 tot en met 15 jaar in hun eigen omgeving ontdekken wat er door bedrijven, wetenschap en instellingen, zoals gemeenten, wordt gedaan met geo. Zo kunnen leerlingen kennismaken met het geo-werkveld en de meer technische kanten van aardrijkskunde.

22 maart 2010
Het algemeen overleg 10 maart j.l. in de Tweede Kamer over o.m. het Meerjarenbeleidsplan (MBP) 2010-2014 van het Kadaster is verschoven naar 15 april a.s.

17 maart 2010
De gemeente Heiloo heeft samen met Vicrea met een slimme toepassing op de woningvoorraad van haar Registratie Adressen en Gebouwen, de winstpakkerwedstrijd van het ministerie van VROM en GeoBusiness Nederland gewonnen. Burgemeester Hans Romeyn nam maandag 8 maart de prijs in ontvangst van deelprojectleider Norbert Schmelzer van VROM en Yvette Pluijmers van GeoBusiness Nederland. (Zie foto).

23 februari 2010
GeoBusiness Nederland stuurde onlangs een brief aan de Tweede Kamer. Via deze brief wil GeoBusiness aandacht vragen voor het feit dat het Kadaster als ZBO steeds meer de rol van producten en dienstenleverancier aanneemt en daarbij op een oneigenlijke wijze concurreert met geo-informatiebedrijven in de private sector.

18 februari 2010
Geonovum zoekt deelnemers voor werkgroepen, om samen te werken aan een praktijkrichtlijn voor visualisatie, een praktijkrichtlijn voor tiling en een actualisatie van het WMS en WFS profiel.

16 februari 2010
Het bestuur heeft de wens uitgesproken om marktontwikkeling meer prioriteit te geven op de agenda van de vereniging en wil daar invulling aan geven door een nieuwe commissie op te richten die zich specifiek richt op het ontwikkelen van de markt.