Image
16 februari 2010
First Step is een studenten uitwisselingsprogramma. Het doel van dit programma is studenten en trainees de gelegenheid geven om geodesie in de praktijk te ontdekken en ervaring op te doen binnen dit werkveld in verschillende Europese landen.

09 februari 2010
Van 25 september tot en met 3 oktober 2010 heeft de World Expo 2010 Geomatica en Composieten missie naar China plaats.

28 januari 2010
Kadaster, Geonovum en Nederlandse Commissie voor Geodesie (NCG) roepen partijen op deel te nemen in een 3D pilot. In de pilot ontwerpen en implementeren ge

27 januari 2010
GeoBusiness Nederland verkent samen met andere partijen de haalbaarheid van een GeoLab; een platform voor open innovatie in de Geo Informatiebranche.

26 januari 2010
In 2010 verschijnt de nieuwsbrief van branchevereniging GeoBusiness Nederland in elke uitgave van gis-magazine.

26 januari 2010
Minister Cramer van VROM heeft het meerjarenbeleidspan 2010 - 2014 van het Kadaster op 3 december 2009 naar de tweede kamer gestuurd. De minister heeft dit plan toegezegd aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van de discussie over de kadastrale tarieven die in de zomer van 2009 speelde.

25 januari 2010
GeoBusiness Nederland is actief op Linkedin. Kom er ook bij en discussieer mee!

20 januari 2010
Vanwege positieve reacties op het themagerichte blad

23 december 2009
Er komt een wettelijke regeling die hergebruik van overheidsinformatie regelt. Een automobilist op de A12 rijdt bij Zevenhuizen de file in, en de routeplanner bedenkt direct een list:

10 december 2009
GeoBusiness Nederland verwelkomt [b]G-Tec[/b] als 100e lid. G-tec helpt haar klanten bij bodemvraagstukken. Daar waar samenstelling en eigenschappen van de bodem van groot belang zijn, zoals voor infrastructurele- of baggerwerken, aanleg van windmolenparken, havens of pijpleidingen, vindt G-tec informatie en oplossingen.