Delta Marking

www.deltamarking.nl

lidnummer 1023

Delta Marking speurt in de ondergrond naar kabels en leidingen, (archeologische) fundatieresten en begraven objecten en structuren. Hierbij wordt vooral gebruik gemaakt van niet-destructieve methodes.

Delta Marking beschikt over moderne en geavanceerde apparatuur om metingen in het veld uit te voeren. Vooral de grondradar en het radiodetectie kabel- en leidingopspoorsysteem worden voor deze metingen ingezet. Deze apparatuur wordt op projectbasis aangepast aan de vereiste opsporingsdiepte en resolutie en aan de gesteldheid van de bodem. Hierdoor is het mogelijk om objecten op te sporen niet alleen in de bodem, maar ook in bijvoorbeeld beton (wapening).

De opsporingsactiviteiten beperken zich niet tot metingen op land. Door innovatieve aanpassingen worden eveneens metingen uitgevoerd in de waterbodem of kunstwerken onder water. Voorbeelden van andere toepassingen zijn het meten van asfaltdiktes, het detecteren van holtes onder of in betonnen constructies en het karteren van de grondwaterspiegel.

Delta Marking is een zelfstandige en onafhankelijke onderneming. Delta Marking hecht veel waarde aan goed overleg met opdrachtgevers en partners. Enerzijds moet een opdrachtgever volledig geïnformeerd worden over de toepasbaarheid van de opsporingsmethoden, anderzijds is een opsporingsmethode vooral succesvol als alle relevante informatie beschikbaar is.