Heijmans Integrale Projecten B.V.

www.heijmans.nl

lidnummer 1012

Heijmans streeft ernaar de beste kwaliteit te leveren tegen de scherpste prijs voor alle stakeholders. Continuïteit, een goed bedrijfsresultaat en rendement vormen de basis hiervoor. Door een aantrekkelijke en inspirerende werkgever te zijn, wil Heijmans professionals met expertise aantrekken en aan zich binden.
 
Heijmans bouwt aan de ruimtelijke contouren van morgen. Een omgeving waarin energie en ruimte schaarser worden en slimme oplossingen vereist zijn. Deze aspecten, duurzaamheid van energie en ruimte, zullen de gebouwde omgeving voor een belangrijk deel gaan bepalen. Daarbij stellen de gebruikers ervan steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de gebouwen en wegen die zij gebruiken.  Dit vraagt om zorgvuldigheid en gedegen kennis en ervaring.
 
We onderscheiden ons van anderen door disciplines te combineren, waardoor maximale synergie ontstaat tussen de sectoren en kennisgebieden. Zo kunnen we projecten realiseren, van idee en ontwerp tot beheer en onderhoud. Daarmee ontzorgen we onze klanten en krijgen creativiteit en kennisontwikkeling alle ruimte.
 
Onze ambitie vertaalt zich in drie speerpunten:

Kwaliteit
 
Duurzaamheid
 
Winstgevendheid