Image

De Wegenscanners

www.dewegenscanners.nl

lidnummer 1166

De Wegenscanners is een onafhankelijk bureau die zich heeft gespecialiseerd in het non destructief meten van wegen en kunstwerken. Met behulp van diverse meettechnieken wordt een goed en volledig beeld van de weg en alles wat daaronder zit gegeven.

De bevindingen van de scans worden in heldere rapportages en tekeningen weergegeven. Deze informatie wordt zowel analoog, digitaal in GIS of in onze eigen app opgeleverd. Vanuit deze data kan veel inzicht verkregen worden op allerlei niveaus.

De wegconstructie, de ondergrond en eventuele kunstwerken worden vlakdekkend in kaart gebracht. De inmeting wordt uitgevoerd met een meetbus die op een normale rijsnelheid over de weg rijdt.

www.dewegenscanners.nl