Image

Geomaat

www.geomaat.nl

lidnummer 1037

Geomaat B.V. is een onafhankelijk en zelfstandig landmeetkundig bureau dat is opgericht op 1 januari 2002. Vanuit de vestiging in Groningen worden, met een aantal enthousiaste zelfstandige specialisten, zeer diverse projecten uitgevoerd. Van uitzetten in de wegenbouw tot GPS volumebepalingen en van maatvoering in de bouw tot topografiemetingen in opdracht van gemeenten. Op onze producten en diensten pagina vindt u meer gedetailleerde informatie over onze werkzaamheden. Landmeters zijn afkomstig uit en woonachtig in alle noordelijke provincies.
Met de ervaring in diverse geodetische projecten, de diversiteit aan instrumentarium en de spreiding van de meetploegen is Geomaat in staat om adequaat te reageren op de door de opdrachtgever gestelde werkzaamheden.