Image

LENSEN geomanagement BV

www.geomanagement.nl

lidnummer 1062

 

 

METEN IN BEELDEN is een Nederlands bedrijf dat actief is in de Nederlandse geo-informatie sector. De oprichters hebben meer dan 25 jaar ervaring in de geo-informatie. METEN IN BEELDEN verwijst naar de methode waarmee ruimtelijke informatie wordt geïnventariseerd, vervaardigd en bijgehouden.

GEO-INFORMATIE
De kernactiviteit van METEN IN BEELDEN is het via luchtfoto’s inventariseren, vervaardigen en bijhouden van ruimtelijke gegevens en het bewerken en verrijken van deze gegevens tot ruimtelijke informatie. Door ook gebruik te maken van ander fotomateriaal kan op een efficiënte en effectieve wijze deze informatie in ieder proces gebruikt worden.

PROJECTMANAGEMENT
METEN IN BEELDEN voert projecten uit, waarbij kwaliteit, budget en planning in de juiste verhouding tot elkaar staan. Ieder project is maatwerk, maar de gebruikte methodes worden gestandaardiseerd, zodat onze klanten optimaal gebruik maken van beschikbare kennis en kunde.

ADVIES
METEN IN BEELDEN voert niet alleen projecten uit, maar adviseert ook over de beste aanpak. Daarnaast adviseren wij ook over de juiste toepassing van onze resultaten en adviseren wij over mogelijkheden die onze methode biedt binnen uw bedrijfsvoering.

MUTATIESIGNALERING
Op basis van een vergelijking van luchtfoto’s (orthofotomozaïken) met actuele bestanden worden mutaties gesignaleerd. Mutaties worden gecodeerd conform geldende standaarden (BAG, IMGEO, WOZ). Voor een optimaal resultaat maken we ook gebruik van 360° panoramafoto’s of obliek luchtopnamen.

3D STEREOKARTERING
Na de inventarisatie en beoordeling door de klant worden de mutaties gekarteerd. Een 3D kartering wordt uitgevoerd met stereofoto’s om de geometrische kwaliteit te garanderen. Daarnaast wordt de kartering door geo-specialisten uitgevoerd die de kwaliteit ook kunnen beoordelen.

TOEPASSINGEN
GBKN wij hebben ervaring met de opwaardering en bijhouding van de GBKN.
BAG wij hebben voor diverse gemeenten de BAG pandenkaart opgebouwd. Ook houden wij de BAG pandenkaart voor diverse gemeenten actueel. Indien de BAG is geïntegreerd in de GBKN wordt dit gecombineerd actueel gehouden.
WOZ het inventariseren van niet-BAG objecten of het vormen van WOZ objecten op basis van luchtfoto’s, GBKN en/of BAG pandenkaart.
BGT de Basisregistratie Grootschalige Topografie komt er aan! Zowel projectmatig als adviserend zijn wij daarin actief. Het structureren, vlakvormen en objectvormen wordt in 1 proces uitgevoerd. Daarnaast zien wij de BGT als een echt objectenbestand, waarin de geometrie van belang is, maar niet de enige informatie is.
Beheer we beperken ons niet alleen tot de wettelijke BGT, maar we richten ons juist op het voordeel in de bedrijfsprocessen. Daarom adviseren wij onze klanten verder te gaan dan BGT en te kiezen voor IMGEO of IMGEO(+) zodat u direct voordeel heeft van de BGT.
Handhaving niet alleen de geometrie zelf, maar juist ook afgeleide en toegevoegde informatie maakt ruimtelijke informatie waardevol. Het handhaven van wetten en regels kan ook prima op basis van beeldmateriaal.