Image

lidnummer 1077

NEO is een bedrijf op het gebied van de aardobservatie. NEO interpreteert en verwerkt satellietopnamen en luchtfoto's tot waardevolle informatie. Ook levert NEO satellietfoto's en software. NEO is onafhankelijk en bestaat sinds 1996. Aardobservatiebeelden zijn bij uitstek een middel om een overzicht te krijgen van de actuele situatie en de veranderingen daarin. NEO vertaalt dat overzicht in managementinformatie voor vastgoed, natuur en infrastructuur. NEO’s past satelliet en vliegtuigopnamen toe in het beheer van infrastructuur, landbouw en milieu. NEO’s kernactiviteit is het leveren van informatie op maat. De kennis om die informatie te produceren is ons belangrijkste kapitaal. Met die kennis wordt de analyse van satelliet- en vliegtuigopnamen geautomatiseerd. NEO is daarmee in staat om uw analyses beter, economischer en sneller uit te voeren dan wie dan ook.