Image
30 mei 2008
Kaarsrechte voren ploegen is een fluitje van een cent dankzij GPS-navigatie technologie. De Nederlandse geo-informatiesector maakt een sterke groei door.

14 mei 2008
GeoBusiness en Geonovum tekenen Memorandum of Understanding Op 14 mei hebben Jurgen ten Siethof van GeoBusiness Nederland en Rob van de Velde van Geonovum een Memorandum of Understanding getekend. De gezamenlijke inzet moet uitmonden in betere en in de praktijk toegepaste standaarden.

09 mei 2008
In de inspirerende setting van het GeoFort kwam op woensdag 7 mei jl. de GeoMeeting bijeen. Het belangrijkste onderwerp op de agenda was de bespreking van de tekorten op de geo-arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende versnippering van het geo-onderwijs en promotie-activiteiten van de sector.

07 mei 2008
Op verzoek van het GI-beraad hebben de stichtingen Geonovum en Ruimte voor Geo-Informatie in overleg met partijen uit de GeoMeeting een visie en implementatiestrategie 2008-2011 opgesteld: GIDEON. De uitvoering van GIDEON leidt tot een nationale voorziening voor plaatsgebonden informatie. Op advies van het GI-beraad heeft de minister van VROM de voorstellen uit GIDEON overgenomen en tot haar beleid gemaakt. GIDEON vormt een leidraad voor de hele geo-sector bij het implementeren van de Basisvoorziening geo-informatie in Nederland. Het document is verkrijgbaar via Postbus 51 en tevens [url=http://www.vrom.nl/pagina.html?id=20014]hier[/url] te downloaden.
11 april 2008
Met de visie dat we als sector meer bereiken met gezamenlijke promotie dan met individuele bedrijfscampagnes heeft GeoBusiness Nederland het initiatief genomen en het eerste GeoFort kavel virtueel

11 april 2008
In februari 2008 heeft GeoBusiness Nederland na een consultatieronde onder haar leden twaalf verbeterpunten voor de samenwerking tussen het Kadaster en het bedrijfsleven binnen de geo-sector met het Kadaster besproken. Deze twaalf punten zijn onder te verdelen in de categorie
11 april 2008
Op initiatief van een viertal leden heeft GeoBusiness Nederland aan K+V opdracht verleend voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie in de bijhouding van de GBKN. De veronderstelling is dat met inzet van nieuwe technologie en procesinnovatie een aanzienlijke efficiencyslag gemaakt kan worden.

11 april 2008
De Raad Multidisciplinaire Informatie Voorziening (MIV) heeft contact gezocht met GeoBusiness Nederland om te verkennen in hoeverre het mogelijk is een GIS Ori

20 maart 2008
Wij verwelkomen DHV, Geovisie, Azimuth Geodetic, Geometius, Centric IT Solutions, Terra Imaging en Roodzand Advice als nieuwe leden van GeoBusiness Nederland. Een volledig overzicht van alle 72 leden inclusief korte beschrijving van de werkzaamheden kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/leden]hier[/url] vinden. Heeft uw bedrijf ook interesse in lidmaatschap? Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over. Een informatiepakket en aanmeldingsformulier kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/documenten22/informatiepakket]hier[/url] downloaden.
03 maart 2008
Het wordt voor overheden steeds moeilijker om een slaatje te slaan uit de verkoop aan bedrijven van overheidsinformatie. Een gerechtelijke uitspraak in de zaak Landmark Nederland tegen de Gemeente Amsterdam staat slechts toe ten hoogste verstrekkingskosten in rekening te brengen. Lees [url=http://www.geobusiness.nl/documenten11/pers]hier[/url] het artikel uit Automatisering Gids van 29 februari 2008.