Image
25 september 2007
Vanaf vandaag is op internet de digitale wegenkaart van heel Nederland toegankelijk via OpenStreetMap. Klik [url=http://www.nrc.nl/economie/article772221.ece/empty.html]hier[/url] voor het artikel op nrc.nl.
06 augustus 2007
De geo-infrastructuur in Nederland maakt een snelle ontwikkeling door. Niet alleen inhoudelijk, maar ook organisatorisch moeten de bakens worden verzet. Een volwassen geo-wereld denkt verder dan producten of processen. Zij denkt in ketens, waarbinnen de marktsector en de overheidsector elkaar ruimte bieden en elkaar sterker proberen te maken. Een moderne overheid behoort, nadat zij haar informatiebehoefte heeft vastgesteld, eerst na te gaan of daarin door bestaand aanbod kan worden voorzien. Met deze invalshoek in het achterhoofd zou het zinnig zijn om ook nog eens goed na te denken over hoe we de invulling van eigendom, productie en distributie zouden moeten organiseren voor bijvoorbeeld de topografische bestanden, de GBKN, luchtfoto
01 augustus 2007
Een afvaardiging van het BGI bestuur sprak onlangs met Harry Otten van Meteo Consult. Dit Wageningse weerbedrijf, nummer

11 juli 2007
Minister Van der Hoeven van EZ heeft de Tweede Kamer laten weten dat het kabinet zich nog wil beraden over het Wetsvoorstel markt en Overheid. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar de reikwijdte ervan.

01 juli 2007
Rijkswaterstaat gaat het NWB onder voorwaarden vrijgeven. Tot 1 januari 2009 wordt het NWB vrijgegeven zonder recht op hergebruik. Na deze datum wordt het NWB vrijgegeven zonder restricties. Met deze overgangstermijn wordt volgens Minister Eurlings deels tegemoet gekomen aan de belangen van de gevestigde markt.
01 juli 2007
Naar aanleiding van een tweetal recente studies naar de economische potenties van overheidsinformatie concludeert Horst Forster van DG Information Society and Media (EU) dat overheidsinformatie nog steeds een sterk onderbenutte grondstof is in de Europese digitale informatiemaatschappij. Het hergebruik van overheidsinformatie vertegenwoordigt volgens hem een economische waarde van 50 miljard euro aan nieuwe producten en diensten. Download hier de [url=http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/potsdam_symposium/speech.pdf]speech van Forster[/url], het [url=http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/actions_eu/policy_actions/mepsir/index_en.htm]MEPSIR onderzoek[/url] en het [url=http://www.oft.gov.uk/advice_and_resources/publications/reports/consumer-protection/oft861]onderzoek van de UK Office of Fair Trading[/url].
01 juli 2007
Help mee aan de profilering van geo-informatie! Zet tijdens de Geoweek van 12 tot 16 november 2007 uw deuren open voor middelbare scholieren. U kunt uw expeditie aanmelden via [url=http://www.geoweek.nl]www.geoweek.nl[/url].

01 juli 2007
De wijze waarop de overheid met ruimtelijke informatie omgaat, maakt bedrijven het innoveren bijna onmogelijk. Het Bedrijvenplatform Geo-Informatie tracht daaraan in constructieve dialoog iets te doen. Voorzitter Jurgen ten Siethof legt de vinger op de zere plek. Lees het complete artikel in Digitaal Bestuur via deze [url=http://digitaalbestuur.nl/dossiers/de-overheid-zit-in-de-weg]link[/url].
12 juni 2007
Het BGI blikt terug op een succesvolle themabijeenkomst Geo-onderwijs en tekorten op de arbeidsmarkt, gehouden op 30 mei jl. bij Oracle in De Meern.

12 juni 2007
In het kader van het project Geo-data, van verstrekking naar toegang, is een lijst samengesteld van geo-datasets waarvan bedrijven aangeven dat ze het meest interessant zijn om toegevoegde waarde producten en diensten mee te maken. Het projectconsortium, waarvan het BGI penvoerder is, nodigt u uit deze lijst aan te vullen met uw most wanted geo-dataset(s) via het forum op deze website.