Image
23 oktober 2008
In de maand oktober brengt Heliview Research in opdracht van GeoBusiness Nederland, Wageningen Universiteit en GeoFort de geo-sector nauwkeurig in kaart. Door jaarlijks de sector te monitoren kunnen we trends waarnemen en hier binnen en buiten het werkveld over communiceren. Bovendien geeft het bedrijven inzicht in nieuwe kansen en ontwikkelingen in de sector. Enkele weken geleden ontvingen alle bedrijven die we tot de kern van de geo-informatiesector rekenen (80 leden van GeoBusiness Nederland en 200 niet-leden) een enqu
22 oktober 2008
GeoBusiness Nederland en de TU Delft organiseren op 13 november een themabijeenkomst gericht op de vraag hoe de markt optimaal en op de goede manier kan worden ingeschakeld, zowel bij de inwinning van geo-informatie als bij het cre

22 oktober 2008
Op donderdag 18 september jl. organiseerde het NedGEOS consortium het seminar

08 september 2008
Uit onderzoek blijkt dat het aantal geo-medewerkers bij overheden rond de 5100 schommelt. Tevens is in kaart gebracht hoeveel overleggen rondom geo-informatie binnen de publieke sector plaatsvinden. Het zijn er minimaal 122. Uit deze en andere bevindingen uit het onderzoek

08 september 2008
De vaste Commissie voor VROM van de Tweede Kamer krijgt donderdagochtend 9 oktober a.s. op haar verzoek een technische briefing over het beleidsdocument Gideon, Basisvoorziening Geo-Informatie Nederland. Deze briefing is besloten en wordt verzorgd door ambtenaren van het Ministerie van VROM. Tijdens de briefing krijgen Kamerleden de mogelijkheid om in detail vragen te stellen over het document.
08 september 2008
Op donderdag 4 september jl. organiseerde GeoBusiness Nederland voor de eerste maal een bijeenkomst voor de directeuren van aangesloten bedrijven. In de informele setting van het GeoFort te Herwijnen werden de directeuren getrakteerd op innovatieve presentaties, een borrel en barbecue.

08 september 2008
Op 27 augustus jl. sprak GeoBusiness Nederland met EZ over o.m. het beleidsdocument GIDEON. EZ staat in de nota GIDEON opgelijnd als strategiehouder op het gebied van waardecreatie en moet het initiatief nemen om in 2008 richtlijnen over de rolverdeling tussen markt en overheid vast te stellen.

08 september 2008
GeoBusiness Nederland gaat, in samenwerking met de Wageningen Universiteit, GeoFort en onderzoeksbureau Heliview, de sector dit najaar nauwkeurig in kaart brengen. Binnen nu en enkele weken ontvangen alle bedrijven die we tot de kern van de geo-informatiesector rekenen (80 leden van GeoBusiness Nederland en 200 niet-leden) een enqu

08 september 2008
Een deel van de werkzaamheden van GeoBusiness Nederland vindt plaats binnen een zestal commissies. In de afgelopen maanden hebben deze commissies hun plannen en ambities voor komend jaar vastgelegd.

08 september 2008
Met het lidmaatschap van de bedrijven Nieuwland, Hansa Luftbild, Topcon Europe Positioning, Vermeer Maatvoering en De Miranda Consultancy telt GeoBusiness Nederland nu 80 leden. Een volledig overzicht van alle 80 leden inclusief korte beschrijving van de werkzaamheden kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/leden]hier[/url] vinden.