Image
16 februari 2009
Met ingang van 9 februari wordt het bureau van GeoBusiness Nederland versterkt met adviseur Dick Roest. Dick is vanuit lidbedrijf Transfer Solutions drie dagen per week gedetacheerd bij GeoBusiness. Zijn werkzaamheden richten zich onder meer op de inhoudelijke en procedurele ondersteuning van de commissies van GeoBusiness.
04 februari 2009
Het Kadaster zette onlangs een Europese aanbesteding uit voor het maken en leveren van luchtfoto's en digitale foto's 360 gr. op straatniveau. GeoBusiness Nederland is positief over zo'n grote aanbesteding omdat deze een grootschalige bestandsproductie mogelijk maakt waarbij het eigendomsrecht bij marktpartijen blijft. Tegelijkertijd is door diverse leden ook kritiek geuit op het proces en de inhoud van de aanbesteding.

04 februari 2009
ICT~Office lanceert vandaag de nieuwe leveringsvoorwaarden voor de ICT-branche. Deze

13 januari 2009
In een recente editorial mengt het wetenschappelijk tijdschrift Nature zich in de discussie hoe ver overheden moeten gaan in het zelf ontwikkelen van (commerci
16 december 2008
Door de enorme groei van het aantal leden en de sterke toename in activiteiten is het bureau van GeoBusiness per direct op zoek naar versterking. Lees [url=http://www.geobusiness.nl/menu36/vacature]hier[/url] de vacaturebeschrijving.
16 december 2008
Per 1 januari 2009 gaat Cees Guikers het bestuur van GeoBusiness Nederland verlaten. Cees, directeur van Bridgis BV, heeft sinds 2001 zitting in de besturen van GeoBusiness Nederland en rechtsvoorganger Bedrijvenplatform Geo-Informatie. De grootste verdienste van Cees is het op de agenda zetten van het onderwerp 'toegankelijke overheidsdata'. Cees wordt opgevolgd door Paul Bosman, CEO van Cyclomedia.
25 november 2008
De stuurgroep Arbeidsmarkt Geodesie & Geo-informatie, waar GeoBusiness Nederland deel van uitmaakt, heeft haar plan van aanpak nagenoeg afgerond. In het plan van aanpak zijn de doelstellingen t.a.v. de geo-arbeidsmarkt concreet gemaakt in acties, tijd en geld overeenkomstig het convenant. Om de acties uit te voeren wordt de (tijdelijke) stichting

24 november 2008
GeoBusiness Nederland vierde op 24 november haar 1e verjaardag. Precies een jaar geleden ontstond GeoBusiness uit de fusie tussen het Bedrijvenplatform Geo-Informatie en de Vereniging Nederlandse Bedrijven in de Geodesie en Geo-Informatie. Bij alle leden is een smaakvolle attentie bezorgd om het succesvolle eerste jaar te vieren.
14 november 2008
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 november jl. is oud-voorzitter en BGI-oprichter Bert de Graaf benoemd tot erelid van GeoBusiness Nederland. Naast Wim Eimers en Ton Nieman is Bert het derde erelid. De voornaamste verdiensten van Bert zijn het oprichten van het Bedrijvenplatform en daarmee het op de kaart zetten van de geo-sector, het initi
14 november 2008
GeoBusiness Nederland en de TU Delft organiseerden op 13 november jl. een verkennende bijeenkomst over de verhouding tussen overheid en markt in de geo-informatie sector. Uit de grote belangstelling bleek wel dat het thema breed leeft bij bedrijven