Image
25 februari 2008
Het bedrijfsleven, de wetenschap en professionele gebruikers worden door de Stuurgroep AHN uitgedaagd te laten zien wat er allemaal met het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) zou kunnen worden gedaan als het vrij beschikbaar is voor experimenten, toepassingen, verwerking en gebruik. Hiervoor wordt een AHN2 Hoog Resolutie (HR) bestand beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat de resultaten op de gebruikersdag (1 oktober 2008) worden getoond. Aanmelden en meer informatie via [url=http://www.ahn.nl]www.ahn.nl[/url].
22 februari 2008
In navolging van de overheid werkt ook het bedrijfsleven aan een stevigere organisatie rond het thema geografische informatie. Branchevereniging GeoBusiness Nederland wil het geobedrijfsleven op de kaart zetten. Lees [url=http://www.geobusiness.nl/documenten11/pers]hier[/url] het artikel uit Automatisering Gids van 22 februari 2008.
22 februari 2008
Donderdagmiddag 21 februari stond Perscentrum Nieuwspoort geheel in het teken van toegang tot geo-data. In samenwerking met consortiumpartners presenteerde GeoBusiness Nederland voor ruim 120 toehoorders de resultaten van het project 'Geo-data, van verstrekking naar toegang'. Hoogtepunt van de middag was de aanwezigheid en inbreng van VVD-Kamerlid Brigitte van der Burg. Een verslag van de bijeenkomst kunt u vinden in [url=http://digitaalbestuur.nl/nieuws/overheidsdata-steeds-meer-vrij-voor-commercieel-gebruik]Digitaal Bestuur[/url] van 25 februari 2008. Presentaties van de middag kunt u [url=http://www.geobusiness.nl/documenten13/presentaties]hier[/url] downloaden.
15 februari 2008
GeoBusiness Nederland is uit de startblokken! Er staat een nieuwe vereniging met een nieuwe organisatie. En we zijn ingetrokken bij

08 februari 2008
Op initiatief van RGI reisde van 3 t/m 5 februari een delegatie van 22 bestuurders van o.m. VROM, BZK, EZ, RWS, RGI, GeoNovum, Provincie Flevoland, GeoBusiness Nederland en diverse kennisinstellingen af naar Kopenhagen in Denemarken.

07 februari 2008
Sinds de fusie eind november is GeoBusiness Nederland gegroeid met 6 leden tot een totaal van 65 leden. Wij verwelkomen NEO, Imagem, GeoTax & WOZ-support, Intergraph, Microsoft Nederland en NBWO als lid van GeoBusiness Nederland.
07 februari 2008
De Tweede Kamer sprak op woensdag 30 januari met minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat over het besluit tot vrijgave van het Nationaal Wegenbestand (NWB). Kamerleden Lia Roefs (PvdA), Sander de Rouwe (CDA), Emile Roemer (SP) en Paul de Krom (VVD) van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vuurden onder toeziend oog van een goed gevulde publieke tribune hun vragen af op de minister.

07 februari 2008
Op 16 januari j.l. hebben GeoBusiness Nederland en het Kadaster gesproken over het verbeteren van de samenwerking tussen het Kadaster en het bedrijfsleven binnen de geo-sector.

07 februari 2008
Op 16 januari j.l. sprak GeoBusiness Nederland met het bestuur van het LSV GBKN over het gezamenlijk zoeken van alternatieve businessmodellen voor de basisregistratie GBKN.

07 december 2007
Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over het regeringsvoorstel voor het Actieplan Open Standaarden, heeft het OpenStreetMap-project in een brief aan Staatssecretaris Heemskerk van EZ en de voorzitter van de vaste kamercommissie gevraagd om ook data te gaan delen. Lees [url=http://www.webwereld.nl/articles/48963/openstreetmap-wil-toegang-tot-overheidsdata.html]hier[/url] het volledige persbericht.