Image

Jaarverslagen

Elk jaar wordt er een jaarverslag gemaakt van de activiteiten van de vereniging. Het jaarverslag wordt uiterlijk in het tweede kwartaal van het daarop volgend jaar gepubliceerd en gepresenteerd en vastgesteld tijdens de ALV in juni van dat jaar. 

Het laatste jaarverslag is van 2021.

Image