Image
30 oktober 2019

GeoBusiness Nederland was vandaag (30 oktober 2019) ook aanwezig op het Malieveld. 

Op een paginagrote advertentie in de Telegraaf van vandaag en op het Malieveld laten wij vandaag met ruim 40 andere brancheorgansaties onze stem horen!

20191030 Actiedag

De organisaties hebben samen met de stichting Grond in Verzet een manifest gemaakt dat vandaag is aangeboden aan de verantwoordelijke ministers Schouten en Wiebes. Tijdens de presentatie is een schets gegeven van de enorme schade van de stikstof- en PFAS-impasse. Ook zijn er voorstellen gedaan om Nederland snel weer vlot te trekken, zodat allerlei duurzame projecten weer door kunnen gaan, ondernemers kunnen ondernemen en banen niet in gevaar komen. 

30 oktober 2019

Op dinsdag 29 oktober 2019 organiseerde GeoBusiness Nederland samen met het Programma Basisregistratie Ondergrond (BRO) een informatiebijeenkomst voor leden van onze vereniging.  

Het was een informatieve bijeenkomst met presentaties van Martin Peersmann en Roselie Wijtenburg van het het Programma BRO en Marcel de Rink (ESRI) en Arthur de Groof (Sweco) vanuit GeoBusiness Nederland.

20191030 BRO

In Nederland lopen wij voorop met het in kaart brengen van onze leefomgeving. Onze basisregistraties zijn uniek en er is een goede publiek-private samenwerking. GeoBusiness Nederland gaat het Programma BRO helpen door inzicht te geven in wat het bedrijfsleven heeft te bieden in de realisatie en gebruik van de BRO.

Dit zal ondermeer vorm worden gegeven in de vorm van een 'Startpagina BRO' op deze website. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

 

 

 

28 oktober 2019

Onder de slogan 'Nederland staat op slot, politiek trek ’t vlot' sluit GoeBusiness Nederland zich met meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland aan bij de landelijke actiedag op woensdag 30 oktober van de stichting Grond in Verzet.

Spandoek klein

Gezamenlijk hebben wij met deze stichting een manifest gemaakt dat woensdag wordt aangeboden aan de verantwoordelijke ministers, de minister-president en de provincie- en gemeentebestuurders. Het wordt een publieksvriendelijke actie. Dus geen wegblokkades, maar bijvoorbeeld wel een mooie materiaalexpositie op het Malieveld om te illustreren welk soort werk momenteel allemaal stilligt.

GeoBusiness Nederland is het eens met het beleid dat wij onze natuur (stikstof) en volksgezondheid (PFAS) moeten beschermen. Er zullen grote veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het is echter van groot belang dat dit op een gereguleerde en weloverwogen manier plaatsvindt. Nu gebeurt er niets! Overal in het land liggen veel projecten al maanden onnodig stil, met grote gevolgen, ook voor veel leden van GeoBusiness Nederland.  Daarom hebben wij onze krachten gebundeld met MKB-NL en een groot aantal aangesloten brancheorganisaties.

Alle informatie over de acties kunt u vinden in de toolkit van VNO-NCW en MKB-Nederland!

 

22 oktober 2019

Vanuit onze achterban krijgen wij verontrustende berichten over de schade die een groot aantal leden van onze vereniging oplopen door de Stikstof en PFAS crisis. 

GeoBusiness Nederland is het eens met het beleid dat er aandacht moet worden besteed aan het verminderen van stikstof. Er zullen grote veranderingen moeten worden doorgevoerd. Het is echter van groot belang dat dit op een gereguleerde en weloverwogen manier plaatsvindt.

Met betrekking tot het stikstof dossier worden er nu maatregelen afgekondigd door de overheid, zonder dat het besef er is welke grote impact dit heeft op het bedrijfsleven. De urgentie is daarom groot!  Als GeoBusiness Nederland schatten wij in dat de schade voor onze achterban kan oplopen tot zo'n € 75 miljoen. Voor onze achterban geldt ook dat PFAS ook een ernstige bedreiging is.

Daarom wordt er in beide dossiers gezamenlijk opgetrokken met MKB-NL en VNO-NCW en de aangesloten branche-organisaties. 

U zult daar de komende tijd bijvoorbeeld op social media en in het nieuws over horen.

Voor vragen, opmerkingen of concrete voorbeelden van schade kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van GeoBusiness Nederland. 

17 oktober 2019

Camille van der Harten was deze week (dinsdag 15 oktober 2019) op uitnodiging van de Vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van de Eerste Kamer der Staten Generaal aanwezig bij de Deskundigenbijeenkomst Invoeringswet Omgevingswet.

Namens GeoBusiness Nederland heeft hij onze onze visie en advies gedeeld met de kamerleden voor het Thema Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor dit advies hadden wij input gekregen vanuit het Platform Omgevingwet, te weten Victor van Katwijk (Geodan), Iemke Idsingh (i4Urbab / Ruimteschepper) en Remco Koenders en Mike van Dijk (Roxit).  

Onze boodschap is dat er veel is gerealiseerd met en in het DSO, maar wij zijn er nog niet.  Ondanks dit is ons advies niet uit te stellen, maar ga aan de slag, want we moeten snel ervaring opdoen om het DSO te vervolmaken.

Sta een geleidelijke overgang toe zodat de gezagen (gemeenten) die voorlopen aan slag kunnen en de rest kan volgen. Heb vertrouwen in de markt / leveranciers. Zorg voor een open stelsel met open standaarden, daag de markt uit en maak gebruik van de creative slagkracht van de markt.

Op deze manier kan de overheid zich beter concentreren op haar regierol en haar taak om gezagen te stimuleren en data beter beschikbaar te stellen. Zorg voor voldoende financiele middelen om de gezagen te faciliteren en ondersteunen.

Wij hebben een groot respect voor de kamerleden die een afgewogen besluit moeten nemen, niet alleen met de informatie en advies over het DSO, maar ook met de kennis over de uitvoerbaarheid, handhaving, participatie en rechtspraak en rechtsbescherming.

 

17 oktober 2019

GeoBusiness Nederland aanwezig bij Crisisberaad stikstof crisis

Donderdag vindt in de Malietoren (VNO-NCW/MKB Nederland)  crisisberaad plaats met alle sectoren in de gezamenlijke achterban die door de stikstofcrisis worden getroffen. In dat overleg zal ook de PFAS-aanpak worden besproken, die bovenop de stikstofimpasse bedrijven nog verder in de problemen brengt.

Infoblad FAQ over Programma Aanpak Stikstof (PAS): link naar Infoblad

04 oktober 2019

Op woensdag 2 oktober jl bezocht het bestuur van GeoBusiness Nederland de Tweede Kamer in Den Haag. Tijdens dit bezoek maakten wij van de gelegenheid gebruik om in de Joop den Uylzaal onze steun uit te spreken aan het Klimaatakkoord. Ed Nijpels voorzitter van het Klimaatberaad en natuurlijk ook onze eigen voorzitter ontving onze steunbetuiging uit handen van Mark Herbold, onze vicevoorzitter.

20191002 FotoOnze steun aan het Klimaatakkoord is een no-brainer.

Het Klimaatakkoord telt 237 pagina’s en is onderverdeeld in 6 hoofdstukken, waarin 5 sectoren en hun onderlinge samenhang worden beschreven aan de hand van 49 onderwerpen. Van deze 49 onderwerpen hebben er 20 een ruimtelijke component in de TITEL en daar vallen onderwerpen met de titels zoals ‘visie 2050’ en ‘opgave en ambitie 2030’ buiten. Wie het Klimaatakkoord leest kan niet anders concluderen dan dat ambities en acties uit dit akkoord in hoge mate een geo-component hebben. Dit maakt het Klimaatakkoord een ‘geo-vraagstuk’.

Kansen voor het Geo-bedrijfsleven en haar partners uit de geo-sector!

Lees hier het persbericht.

 

04 oktober 2019

De GeoBuzz staat dit jaar in het teken van Samen ondernemen met locatie-data
Hoe wordt locatie-data gebruikt voor de energietransitie, de omgevingswet, mobiliteitsontwikkelingen, het voedselvraagstuk en participatie? De antwoorden worden gegeven in het programma tijdens de beurs.


Nieuw dit jaar is de Inspiratieparade!
Het sinds 2015 georganiseerde geo-gebruikersfestival, waar de geo-basisregistraties samen met het programma INSPIRE en PDOK een festival organiseerde, krijgt een vervolg op de inspiratieparade tijdens de GeoBuzz. 


Geo Prestige Awards

Vereniging GIN organiseert aansluitend aan de eerste dag van de GeoBuzz, 19 november, voor de derde keer op rij haar GIN-Gala. Een avond waar men tijdens een heerlijk diner kan bijpraten en netwerken met vakgenoten. Hoogtepunt van de avond is de prijsuitreiking, dit jaar worden er maar liefst 3 prijzen uitgereikt: de GPA Publieksprijs, de GIN Kartografiewedstrijd én de GIN-NCG-Scriptieprijs. 

17 september 2019

Woningbouw, duurzaamheidsprojecten en investeringen in de industrie die tot een lagere milieubelasting leiden moeten worden vrijgesteld van het huidige stikstofbeleid. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW in reactie op de impasse die is ontstaan na het schrappen van het Programma Aanpak Stikstofdepositie (PAS) door de Raad van State. De ondernemersorganisaties hebben een 10 puntenplan opgesteld voor de korte en lange termijn. Lees hier het gehele artikel.

07 augustus 2019

Van 13 tot en met 18 oktober 2019 wordt er een handelsmissie georganiseerd met een focus op innovatie naar New Delhi, Mumbai, Bangalore en Kochi.

Onderdeel van deze missie is de Tech Summit in Dehli - en dit maakt het ook interessant voor het Nederlandse geo-bedrijfsleven en de leden van GeoBusiness Nederland. 

Aanmelden kan nog steeds, maar let op: de uiterste aanmelddatum is 15 augusutus 2019.

 

Informatie over de handelsmissie

Deze missie is in aanwezigheid van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Roald Lapperre, directeur-generaal Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en Marjolijn Sonnema, directeur-generaal Agro van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink is de zakelijk missieleider. Zij is bestuurslid van VNO-NCW en voorzitter van FME-CWM.

Deze missie loopt parallel aan het staatsbezoek van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan India. De Koning en de Koningin nemen deel aan diverse programmaonderdelen van deze missie.

 

Nederland-India Technology Summit

De missie wordt georganiseerd rondom de Nederland-India Technology Summit op 15 en 16 oktober in New Delhi. Deze 'Tech Summit' is een initiatief van de Indiase overheid, waar jaarlijks meer dan 1.000 Indiase bedrijven, organisaties en hooggeplaatste overheidsvertegenwoordigers aanwezig zijn. In het kader van 10 jaar innovatiesamenwerking is Nederland partnerland voor de 25e jubileumeditie.

Landbouw, water en gezondheidszorg

Het thema van de Nederland-India Technology Summit is de nexus landbouw-water-gezondheidszorg; terreinen waarop India met grote uitdagingen kampt. India heeft interesse in Nederlandse expertise in deze sectoren. Het land zoekt samenwerkingen om met behulp van innovatieve oplossingen de Indiase landbouw, water- en gezondheidszorgsector op een duurzame wijze te ontwikkelen.

De Tech Summit biedt een platform waar Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen met innovatieve technieken en technologieën voor deze 3 sectoren, kansen op dit vlak kunnen verkennen en verzilveren.