Image
13 maart 2020

Leden van GeoBusiness NL geven aan dat de impact van het coronavirus enorm is. Gisteren (12 maart 2020) zijn er door het kabinet verregaande maatregelen afgekondigd en vandaag zijn die alweer verder aangescherpt. 

Ook het bureau van GeoBusiness NL neemt voorzorgsmaatregelen. Wij werken zoveel mogelijk thuis en wij hebben zo min mogelijk externe afspraken tot 6 april 2020. 

Zoals eerder gemeld werken wij nauw samen met MKB-Nederland. Samen met VNO-NCW neemt MKB-Nederland het initiatief om met de overheid een noodpakket aan steunmaatregelen voor getroffen ondernemers uit te werken. Hier volgt een update:

Informatie en steun voor ondernemers 
Het coronavirus (Covid-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven in de greep. Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste bijeenkomsten, teruglopende orders. Al meer dan 5.000 ondernemingen hebben inmiddels werktijdverkorting aangevraagd voor het personeel. 

MKB-Nederland wil ondernemers ondersteunen en informeren over de gevolgen van het virus. Op de MKB-NL website zijn een dossier en informatiepagina voor ondernemers ingericht. Er is een Handreiking geschreven voor werkgevers over omgaan met het coronavirus op de werkvloer. Deze worden aan de hand van de actualiteit ververst. Bekijk het MKB-NL dossier Corona

CORONALOKET VOOR ONDERNEMERS MET VRAGEN 
MKB-Nederland heeft samen met de Kamer van Koophandel en VNO-NCW een loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117 (bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook online te bereiken. Bezoek het loket 

Wij houden onze leden zo goed mogelijk op de hoogte. Voor vragen kunnen jullie terecht bij Camille van der Harten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of Anke van Dellen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). 

03 maart 2020

VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben een protocol gemaakt, een handreiking met een compilatie van adviezen, tips en handreikingen van verschillende organisaties en instellingen.

Deze gaan in hoofdzaak over het treffen van hygiënische maatregelen, het gaande houden van het bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de bedrijfsarts en de huisarts, thuiswerken enz. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke consequenties.

Coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met COVID-19 op de werkvloer is te lezen op onze website of download de pdf.

02 maart 2020

In de afgelopen 2 maanden heeft GeoBusiness NL drie nieuwe bedrijven verwelkomt als lid van de vereniging.

In januari 2020 is de Wegenscanners BV lid geworden. De Wegenscanners BV is een onafhankelijk bureau, gespecialiseerd in het non destructief meten van wegen en kunstwerken. Met behulp van diverse meettechnieken wordt een goed en volledig beeld van de weg en alles wat daaronder zit gegeven.

In februari 2020 is MarXact lid geworden. MarXact is een jonge disruptieve startup. Door middel van de UNI-lijn wil marXact de grond-, weg- en waterbouw wereld op een nieuwe manier laten meten. Door “het nieuwe meten” welke marXact introduceert kan de landmeter weer focussen op zijn specialistische werk en kan de medewerker in het veld zelf veel meetwerk verrichten!

Tot slot heeft vorige week ook Brandsma Digitaal Meten uit Bolsward zich aangemeld als lid van GeoBusiness NL. BDM is een landmeetkundig bureau, actief in Nederland en internationaal.

BDM werkt ook samen met de ldibedrijven FerventMUG Ingenieursbureau en Geomaat in de nieuwe Stichting Geo-Innovatie, gericht op de ontwikkeling en uitovering van opleidingen geo-informatie.

20200225 fotoBDMK

 

 

 

02 maart 2020

Het is alweer en paar weken geleden (op 11 februari 2020) dat ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de invoeringswet Omgevingswet. 

Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.

De Omgevingswet is nodig om maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, natuur en bereikbaarheid geïntegreerd aan te pakken. De regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving worden straks gebundeld in één omgevingsplan. Provincies en waterschappen werken met de regels in de Omgevings- en Waterschapsverordening. Daarnaast stelt elke provincie, gemeente en het Rijk een omgevingsvisie op met de lange termijnambities voor de leefomgeving.

Rond de zomer 2020 wordt samen met de VNG, UvW, het IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. Eén van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden. De komende periode informeert de minister de betrokken partijen maandelijks over de voortgang van deze implementatie.

GeoBusiness NL is vanuit het Platform Omgevingswet continue in gesprek met de belangrijkste stakeholders met betrekking tot de ontwikkeling en voortgang van het DSO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

02 maart 2020

Ingrid Thijssen (51) wordt de nieuwe voorzitter van VNO-NCW. Thijssen, nu nog CEO bij Alliander, volgt per 1 juli Hans de Boer op, die dan na twee termijnen afscheid neemt.

GeoBusiness NL ius lid van MKB Nederland en werkt daardoor ook nauw samen met VNO-NCW in een aantal commissies.

Ingrid Thijssen wordt benoemd voor een periode van drie jaar. Zij wordt geroemd om haar scherpe oog en begrip voor de ontwikkelingen in zowel economie als samenleving. Zij heeft bij uitstek de kennis en kwaliteiten om als landelijk boegbeeld van VNO-NCW een belangrijke rol te spelen in de verbinding tussen ondernemers, samenleving en politiek, aldus het bestuur.

Ingrid Thijssen was eerder onder meer COO van Alliander en directievoorzitter van NS Reizigers.

02 maart 2020

Steeds meer bedrijven maken zich zorgen over de gevolgen van het Coronavirus. Ze kunnen geen of moeilijker zaken doen met buitenlandse partners, krijgen onderdelen of producten niet meer geleverd, hebben te maken met stijgende transportkosten of beurzen en reizen die worden afgezegd.

Ondernemers hebben veel vragen.

 • Hoe ga je om met hygiëne in het bedrijf?
 • Dekt de verzekering bedrijfsschade door het virus?
 • Hoe werkt het aanvragen van werktijdverkorting?
 • Welke noodmaatregelen moeten er komen als een medewerker besmet blijkt?

GeoBusiness NL maakt met betrekking tot de informatievoorzieining gebruik van de diensten en informatievoorziening van MKB-Nederland.

Meer informatie vind je op de Corona Informatiepagina van MKB-Nederland 

 

27 februari 2020

Vanuit de Jong GeoBusiness NL staan er twee activiteiten op de agenda. Deze zijn de Data Analytics Hackaton in samenwerking met Esri en Port of Rotterdam op 1 mei en het vijfde Young Suveryors Conference in Amsterdam op 9 en 10 mei.

Data Analytics Hackathon

Ben je geïnteresseerd in geodata en data analytics? Meld je dan nu aan voor deze hackaton middels dit formulier! Let op er is maar een beperkt aantal plekken beschikbaar.  In teams van vier zal in een competitieve setting een echte case van Port of Rotterdam worden uitgewerkt. De hackaton zal plaatsvinden op 1 mei 2020 op het hoofdkantoor van Esri Nederland in het Groot Handelsgebouw in Rotterdam en zal de gehele dag in beslag nemen (9-17u). Er wordt een gratis lunch verzorgd en fris, koffie en thee en snacks zijn de hele dag beschikbaar. Voor meer informatie neem contact op met de //Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken./">organisator.

Young Surveyors Conference

Wist je dat jij kans maakt op een gratis kaartje voor 5YSC? Het vijfde Young Surveyors Conference in Amsterdam is een tweedaags evenement welke platform biedt aan young surveyors en geo-professionals van over de hele wereld om elkaar te ontmoeten en te discussiëren over de uitdagingen van de toekomst. Wil jij kans maken op een vrijkaartje, stuur dan een korte (max. 250 woorden) motivatie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Laat ons daarin weten waarom je naar 5YSC wilt komen, hoe je het in je verdere loopbaan wilt toepassen en op welke manier jij kan en wilt bijdragen aan het event. Tot slot horen we graag van je welke studie je waar gevolgd hebt. We hopen van je te horen!

19 februari 2020

Er zijn twee nieuwe Blog's beschikbaar op onze site.

Lees de Blog's van Lieuwe Visser en Nina Jensen op onze site.

Blog 15: Ik ontwikkelde een complete reistijdenmatrix voor het OV (7 februari 2020)

Lieuwe Visser Goedan Blog door: Lieuwe Visser - Master GIMA (Stage Data & Service Team bij Geodan)

 

 

 

 

Blog 14: Midden in de Johan Cruyff Arena een livedemo geven... Gaaf! (7 februari 2020)

Nina Jensen Geodan

Blog door: Nina Jensen - Master: GIMA (Stage Geodan: Research team)

 

 

 

 

 

11 februari 2020

Het programmabureau Basisregistratie Ondergrond (BRO) heeft ons gevraagd of er onder de leden interesse is om op deel te nemen aan een bedrijven pagina BRO. Iets soortgelijks hadden we in het verleden voor de BGT (startpagina BGT). Daarop stonden toen bedrijven die werkzaamheden konden verrichten voor de BGT transitie met een logo en stukje tekst met website vermelding.

De vraag is nu of er interesse is om iets soortgelijks op te zetten voor de BRO, misschien in samenwerking met Bouwend Nederland. Wellicht zullen er kosten verbonden zijn aan het maken van een webpagina hiervoor.

Graag een reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

06 februari 2020

GeoBusiness NL is op zoek naar een Platformmanager Onderwijs.

Als je interesse hebt of meer informatie wil ontangen kun je contact opnemen met Camille van der Harten (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

 

Korte profielschets

De voorkeur gaat uit naar een kandidaat met affiniteit voor onderwijs en arbeidsmarkt binnen de geo-sector.
De platformmananager vervult een onafhankelijke rol in het behartigen van de belangen van bedrijven die aangesloten zijn bij GeoBusiness NL.

Deze belangenbehartiging wordt vormgegeven door gebruik te maken van een eigen netwerk en het netwerk van de vereniging.

De platformmanager is in staat zelfstandig te acteren, is bereid te investeren in het najagen van de platform doelstellingen en werkt samen met het platform om zaken voor elkaar te krijgen.

De platformmanager is in staat om, onafhankelijk vanuit de eigen achtergrond op te treden, namens de vereniging.

 • De vacature heeft betrekking op een ‘Platformmanager Onderwijs’.
 • De voorkeur gaat uit naar kandidaten met affiniteit voor onderwijs en arbeidsmarkt.
 • De functie vraagt een inzet van ongeveer 16 dagen per jaar.
 • Deze inzet geschiedt onbezoldigd.

Kenmerken van het platform en de aansturing

Het Platform is de kern van een community. Dit wordt vormgegeven door de volgende activiteiten:

 • Evenementen en kennisdeling: 2 tot 4 bijeenkomsten per jaar met externe partners (vanuit overheid of bedrijven uit specifiek marktgebied).
 • Belangenbehartiging: wensen leden bespreken – input voor bestuur voor strategische afstemming (interne (kerngroep) bijeenkomst).
 • Projecten: specifieke projecten – afstemming over thematische onderwerpen.
 • Communicatie: Informatievoorziening naar alle leden. Digital community management (BaseCamp, etc.) ter ondersteuning van kennisdeling.

Aansturing:

 • Platformmanager en een bestuurslid (linking pin) en leden van de vereniging.
 • De Platformmanager heeft als taak de activiteiten te initiëren, aan te jagen en te coördineren.
 • Ondersteuning vanuit het bureau

Context en doelstelling van het Platform Onderwijs

Ondersteunen van het geo-onderwijs en de promotie van het vakgebied.

Inhoudelijke onderwerpen:

 • Ontwikkeling van een onderwijscurriculum dat aansluit bij de vraag uit de markt.
 • Coördinatie van overleg met onderwijsinstellingen.
 • Geo-awareness en marketing.

Aansluiten bij:

 • MKB-NL en VNO-NCW (Commissie Beroepsonderwijs)
 • Stichting Bedrijven en Beroepsonderwijs (SBB)
 • Onderwijsraad / overleggen (MBO, HBO en WO)
 • Ministerie van OCW