Image

Artificial Intelligence

Door de exponentiele toename van de hoeveelheid ruimtelijke gegevens over de afgelopen decennia en nieuwe en betere inwintechnieken, groeien ook de mogelijkheden om data als brandstof te voeden aan computergestuurde algoritmes, waarmee volledig geautomatiseerd nieuwe informatie ontstaat. Deze Artificial Intelligence (AI) biedt ons nieuwe inzichten en sturingsinformatie in complexe processen die we niet eerder hadden. In het geo-werkveld biedt AI nieuwe kansen voor de leden van GeoBusiness NL en dit willen wij in kaart brengen.

Trekker vanuit GeoBusiness Nederland: Bob Wind (Geomaat)

Linking pin bestuur: Gerben Koppelman (Movares)

Naast deze kansen is het ook van belang dat wij een gezamenlijke visie ontwikkelen op het eigendom van ontwikkelde algoritmen in het kader van de markt en de overheid als opdrachtgever.    

Aandachtspunten zijn:

  • Welke definitie geven wij aan AI en wat betekent dit voor onze gemeenschappelijke dienstverlening?
  • Hoe kunnen de leden van GeoBusiness NL zich voorbereiden op, en bijdragen aan, deze nieuwe ontwikkeling en markt (commerciële kansen)?
  • Wie zijn de relevante stakeholders in het AI-werkveld?
  • Welke kansen en bedreigingen biedt deze ontwikkeling en wat betekent dit voor de relatie markt-overheid?
  • Welk standpunt hebben de leden met betrekking tot AI-ethiek en juridisch eigendom van algoritmen?
  • Hoe kunnen de leden samenwerken om beter voor de dag te komen?
  • Wat moet GBN doen om haar leden in het AI-werkveld beter te ondersteunen?
  • Hoe kunnen we innovatie in het AI-werkveld versnellen?Hoe gaan potentiële klanten ons vinden op het AI-domein (b.v. marketing, media)?