Image
08 juni 2005
Het BGI heeft een brief gestuurd naar minister Dekker van VROM over het opzetten van een GPS

08 juni 2005
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt momenteel aan wetgeving waarin toegankelijkheid van overheidsinformatie wordt geregeld. Reden voor het BGI om op gesprek te gaan.

02 juni 2005

In verband met een nieuwe baan vertrekt de huidige secretaris bij het BGI. Daarom zoekt het BGI een nieuwe secretaris. Zie op deze website voor de vacatureomschrijving.