Image
30 november 2005
Zoals al eerder op deze website vermeld, is het BGI met het Kadaster in gesprek over de mogelijkheden voor ruimere toegankelijkheid van kadastrale data. Onlangs is hierin een nieuwe stap gezet.

30 november 2005

Het BGI is verheugd te melden dat per 1 januari 2006 Yvette Pluijmers in dienst treedt als secretaris van het BGI. Hiermee volgt zij Bart Versteegh op, die eerder al een andere betrekking had gevonden en de afgelopen maanden nog op interim basis beschikbaar was voor GeoBusiness Nederland.

27 juni 2005
Het BGI heeft een bijdrage geleverd aan de makel - en schakelmiddag van Ruimte voor Geo Informatie op 21 juni, over het thema 'Laagdrempelige toegang tot overheidsinformatie en kansen voor innovatie'.

22 juni 2005
Het BGI werkt samen met Nederlandse en Duitse partijen om samenwerking tussen Nederlandse en Duitse geo-bedrijven tot stand te brengen. Aanleiding hiervoor zijn onder meer grensoverschrijdende investeringen uit Europese programma's.

22 juni 2005
Het BGI heeft op 20 juni met het Kadaster gesproken over de invulling van andere toegankelijkheid van Kadastrale data. Hierover zijn al eerder gesprekken gevoerd met het Kadaster.

14 juni 2005
In april 2005 is onder het voorzitterschap van Economische Zaken het strategisch ICT-overleg gestart. Het doel van dit overleg is een aantal ICT- thema's concreet aan te pakken.

13 juni 2005
Hoewel het binnenlands gebruik van ICT toeneemt, nemen de investeringen in ICT af. De ICT- sector was tussen 1996 en 2000 is aanjager van economische groei, maar is volgens het CBS sinds 2001 een achterblijver. Het bericht staat in schril contrast met de waarschuwing begin dit jaar door de Europese Unie: Nederland moet meer investeren in ICT, om de achterblijvende groei in arbeidsproductiviteit (zelfs een daling in 2003) te ondervangen.
09 juni 2005

Op 24 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van het Bedrijvenplatform plaats.

08 juni 2005
Het BGI heeft een brief gestuurd naar minister Dekker van VROM over het opzetten van een GPS